Løten Church

Løten, Norway

Løten Church is a stone church probably built around 1200. It was latest rebuilt in 1873. The font dates from 1815 and pulpit from 1873. The altarpiece was donated to the church in 1873.

Comments

Your nameAddress

Kirkevegen, Løten, Norway
See all sites in Løten

Details

Founded: c. 1200
Category: Religious sites in Norway

Rating

4.8/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Anita Bones Bakke (2 years ago)
Odd Arne Nohr (3 years ago)
johnny smeby (3 years ago)
Flott kirkegård og god parkering
Monica Bondeson (5 years ago)
Koselig gammel kirke. Har familie som ligger der. Hyggelig og gå og titte litt. Mange gamle graver. Greit vedlikeholdt gressplener. Koselig og gå der til tross for omstendighetene.
Arne Hornsletten (6 years ago)
Løten kirke Løten kirke ligger i Løten sokn i Hamar Domprosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1200. Kirken har langplan og 400 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet. Arkitekt: ukjent. Løten kirke, som er en langkirke i stein med romanske stiltrekk, er antagelig bygget rundt år 1200. Kirken har blitt utvidet og endret i flere omganger. Koret og halvparten av skipet utgjør den opprinnelige delen av kirkebygget, men koråpningen har vært smalere enn den er i dag. Kirkerommet er enskipet med flat himling og med orgelgalleri i vest. Alterbordet med relikvierom er fra middelalderen, mens døpefonten i kleberstein er fra 1815. Prekestolen er fra 1873. I 1928 ble kirkerommet istandsatt etter arkitekt Carl Berners planer, og Domenico Erdmann malte skymotivene i taket. Kirken ble utvendig restaurert i 1989-90 og innvendig pusset opp i 1995. Altertavlen ble gitt i gave til Løten kirke i 1873 av Ole og Lisbeth Grøholt, og man antar at bildet er malt av Hedevig Lund. Motivet er Jesus i Getsemane. I kirkeskipet henger to bilder som er gitt og malt av Selma Andersen. Det ene er ”Den hellige familie på flukt til Egypt” etter Andrea del Sartos original, og det andre er ”Marias tilbedelse av barnet” etter Filipino Lippi, begge italienske renessansekunstnere. På sydveggen henger også et epitafium, en minnetavle over Even Baardsen, sogneprest i Løten fra 1636 til 1666, avbildet med levende og døde familiemedlemmer. Løten Church Løten Church located in Whitstable parish in Hamar parish. It is built of brick and was constructed in 1200. The church has long plan and 400 seats. Church conservation status protected. Architect: unknown. Løten Church, which is a church in stone with Romanesque style features, probably built around 1200. The church has been extended and modified several times. Choir and half of the ship represents the original part of the church building, but the choir screen have been narrower than it is today. Nave is nave with a flat ceiling and organ gallery in the west. Alter table with cavity for relics from the Middle Ages, while soapstone font is from 1815. The pulpit is from 1873. In 1928 the nave repaired by architect Carl Berners plans, and Domenico Erdmann painted skymotivene ceiling. The church was restored in 1989-90 exterior and interior refurbished in 1995. The altarpiece was donated to Løten Church in 1873 by Ole and Lisbeth Grøholt and assuming that the picture painted by Hedevig Lund. It shows Jesus in Gethsemane. In the nave hang two pictures that are given and painted by Selma Andersen. One is "The Holy Family fleeing to Egypt" by Andrea del Sarto original, and the other is "Mary worship the child" by Filipino Lippi, both Italian Renaissance artists. On the south wall hangs also a epitaph, a memorial plaque over Even Baardsen, vicar of Whitstable from 1636 to 1666, pictured with living and dead family members.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Royal Palace of Olite

The Palace of the Kings of Navarre of Olite was one of the seats of the Court of the Kingdom of Navarre, since the reign of Charles III 'the Noble' until its conquest by Castile (1512). The fortification is both castle and palace, although it was built more like a courtier building to fulfill a military function.

On an ancient Roman fortification was built during the reign of Sancho VII of Navarre (13th century) and extended by his successors Theobald I and Theobald II, which the latter was is installed in the palace in 1269 and there he signed the consent letter for the wedding of Blanche of Artois with his brother Henry I of Navarre, who in turn, Henry I since 1271 used the palace as a temporary residence. This ancient area is known as the Old Palace.

Then the palace was housing the Navarrese court from the 14th until 16th centuries, Since the annexation (integration) of the kingdom of Navarre for the Crown of Castile in 1512 began the decline of the castle and therefore its practically neglect and deterioration. At that time it was an official residence for the Viceroys of Navarre.

In 1813 Navarrese guerrilla fighter Espoz y Mina during the Napoleonic French Invasion burned the palace with the aim to French could not make forts in it, which almost brought in ruin. It is since 1937 when architects José and Javier Yarnoz Larrosa began the rehabilitation (except the non-damaged church) for the castle palace, giving it back its original appearance and see today. The restoration work was completed in 1967 and was paid by the Foral Government of Navarre.