Løten Church

Løten, Norway

Løten Church is a stone church probably built around 1200. It was latest rebuilt in 1873. The font dates from 1815 and pulpit from 1873. The altarpiece was donated to the church in 1873.

Comments

Your nameAddress

Kirkevegen, Løten, Norway
See all sites in Løten

Details

Founded: c. 1200
Category: Religious sites in Norway

Rating

4.8/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Anita Bones Bakke (3 years ago)
Odd Arne Nohr (4 years ago)
johnny smeby (4 years ago)
Flott kirkegård og god parkering
Monica Bondeson (6 years ago)
Koselig gammel kirke. Har familie som ligger der. Hyggelig og gå og titte litt. Mange gamle graver. Greit vedlikeholdt gressplener. Koselig og gå der til tross for omstendighetene.
Arne Hornsletten (7 years ago)
Løten kirke Løten kirke ligger i Løten sokn i Hamar Domprosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1200. Kirken har langplan og 400 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet. Arkitekt: ukjent. Løten kirke, som er en langkirke i stein med romanske stiltrekk, er antagelig bygget rundt år 1200. Kirken har blitt utvidet og endret i flere omganger. Koret og halvparten av skipet utgjør den opprinnelige delen av kirkebygget, men koråpningen har vært smalere enn den er i dag. Kirkerommet er enskipet med flat himling og med orgelgalleri i vest. Alterbordet med relikvierom er fra middelalderen, mens døpefonten i kleberstein er fra 1815. Prekestolen er fra 1873. I 1928 ble kirkerommet istandsatt etter arkitekt Carl Berners planer, og Domenico Erdmann malte skymotivene i taket. Kirken ble utvendig restaurert i 1989-90 og innvendig pusset opp i 1995. Altertavlen ble gitt i gave til Løten kirke i 1873 av Ole og Lisbeth Grøholt, og man antar at bildet er malt av Hedevig Lund. Motivet er Jesus i Getsemane. I kirkeskipet henger to bilder som er gitt og malt av Selma Andersen. Det ene er ”Den hellige familie på flukt til Egypt” etter Andrea del Sartos original, og det andre er ”Marias tilbedelse av barnet” etter Filipino Lippi, begge italienske renessansekunstnere. På sydveggen henger også et epitafium, en minnetavle over Even Baardsen, sogneprest i Løten fra 1636 til 1666, avbildet med levende og døde familiemedlemmer. Løten Church Løten Church located in Whitstable parish in Hamar parish. It is built of brick and was constructed in 1200. The church has long plan and 400 seats. Church conservation status protected. Architect: unknown. Løten Church, which is a church in stone with Romanesque style features, probably built around 1200. The church has been extended and modified several times. Choir and half of the ship represents the original part of the church building, but the choir screen have been narrower than it is today. Nave is nave with a flat ceiling and organ gallery in the west. Alter table with cavity for relics from the Middle Ages, while soapstone font is from 1815. The pulpit is from 1873. In 1928 the nave repaired by architect Carl Berners plans, and Domenico Erdmann painted skymotivene ceiling. The church was restored in 1989-90 exterior and interior refurbished in 1995. The altarpiece was donated to Løten Church in 1873 by Ole and Lisbeth Grøholt and assuming that the picture painted by Hedevig Lund. It shows Jesus in Gethsemane. In the nave hang two pictures that are given and painted by Selma Andersen. One is "The Holy Family fleeing to Egypt" by Andrea del Sarto original, and the other is "Mary worship the child" by Filipino Lippi, both Italian Renaissance artists. On the south wall hangs also a epitaph, a memorial plaque over Even Baardsen, vicar of Whitstable from 1636 to 1666, pictured with living and dead family members.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Trullhalsar Burial Field

Trullhalsar is a very well-preserved and restored burial field dating back to the Roman Iron Ages (0-400 AD) and Vendel period (550-800 AD). There are over 340 different kind of graves like round stones (called judgement rings), ship settings, tumuli and a viking-age picture stone (700 AD).

There are 291 graves of this type within the Trullhalsar burial ground, which occurs there in different sizes from two to eight metres in diameter and heights between 20 and 40 centimetres. Some of them still have a rounded stone in the centre as a so-called grave ball, a special feature of Scandinavian graves from the late Iron and Viking Age.

In addition, there is a ship setting, 26 stone circles and 31 menhirs within the burial ground, which measures about 200 x 150 metres. The stone circles, also called judge's rings, have diameters between four and 15 metres. They consist partly of lying boulders and partly of vertically placed stones. About half of them have a central stone in the centre of the circle.

From 1915 to 1916, many of the graves were archaeologically examined and both graves of men and women were found. The women's graves in particular suggest that the deceased were very wealthy during their lifetime. Jewellery and weapons or food were found, and in some graves even bones of lynxes and bears. Since these animals have never been found in the wild on Gotland, it is assumed that the deceased were given the skins of these animals in their graves.