Kasteel Stein

Stein, Netherlands

De Motte van dit kasteel komt naar alle waarschijnlijkheid uit de 10e eeuw, en is opgeworpen om de dreiging komende van de Maas tegen te gaan.

De hoofdburcht of 'Bovenste Slot' omvat een Mottekasteel op een natuurlijke verhoging met een forse mergelstenen donjon uit ca. 1200, 'Witte Toren' genaamd. In de 13e eeuw werd een veelhoekige ringmuur om een binnenplein aangelegd. Van een tegen de ringmuur gebouwde grote zaal met woonvertrekken zijn alleen nog de tongewelfde kelders aanwezig. Van een eveneens 13e-eeuwse vierkante poorttoren aan de noordzijde van de burcht zijn slechts enkele restanten over. De zogenaamde 'Rode Toren' en de puttoren welke ernaast ligt, zijn gebouwd door Jan van Heinsberg en stammen uit ca. 1450.

De voorburcht of 'Benedenste Slot' is lager gelegen dan de hoofdburcht. Een tussengelegen gracht werd rond 1840 gedempt. Van de voorburcht zijn slechts de mergelstenen funderingen overgebleven. De torenvormige toegangspoort in de noordvleugel is 16e-eeuws. Het mansardehelmdak op de poort stamt uit ca. 1730 toen de poort tevens werd verhoogd.

De oostvleugel is een neoclassicistisch gepleisterd landhuis uit twee lagen en dateert uit 1840. De westvleugel uit ca. 1850 omvat een eveneens neoclassicistisch koetshuis met uitspringende hoekdelen. Zowel oost- als westvleugel zijn gebouwd in opdracht van de Luikse familie Grissard. Buiten de omgrachting is een park aangelegd.

De gracht rond de burcht werd oorspronkelijk gevoed door de Putbeek die gevoed werd door de Zonput. Toen de Zonput droogviel schakelde men over op kanaalwater om de gracht te voeden. Tot het landgoed van het kasteel behoorde vroeger ook een windmolen en een watermolen.

Comments

Your nameAddress

Nederhof 25, Stein, Netherlands
See all sites in Stein

Details

Founded: 13th century
Category: Castles and fortifications in Netherlands

Rating

4.2/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Sandra Vaessen (3 years ago)
Beautiful rural setting with many hiking trails that lead you to various historical sites.
Igor Odicki (3 years ago)
nice place to walk with family and dog
Castle Biker (3 years ago)
Nice ruin with a large tower surrounded by a walking path. Free parking in the immediate vicinity.
Wilbert Schrijvers (3 years ago)
Nice place for a nice walk.
George On tour (4 years ago)
The main castle or "Bovenste Slot" comprises a Motte castle on a natural elevation with a large marlstone keep from about 1200, called "Witte Toren". In the 13th century, a polygonal ring wall was built around a courtyard. Of a large hall with living quarters built against the ring wall, only the arched cellars are left. Only a few remains of a 13th-century square gate tower on the north side of the castle. The so-called "Red Tower" and the well tower, which is next to it, were built by Jan van Heinsberg and date from around 1450 .
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Kristiansten Fortress

Kristiansten Fortress was built to protect the city against attack from the east. Construction was finished in 1685. General Johan Caspar von Cicignon, who was chief inspector of kuks fortifications, was responsible for the new town plan of Trondheim after the great fire of 18 April 1681. He also made the plans for the construction of Kristiansten Fortress.

The fortress was built during the period from 1682 to 1684 and strengthened to a complete defence fortification in 1691 by building an advanced post Kristiandsands bastion in the east and in 1695 with the now vanished Møllenberg skanse by the river Nidelven. These fortifications were encircled by a continuous palisade and thereby connected to the fortified city. In 1750 the fortress was modernized with new bastions and casemates to protect against mortar artillery.