De Motte van dit kasteel komt naar alle waarschijnlijkheid uit de 10e eeuw, en is opgeworpen om de dreiging komende van de Maas tegen te gaan.

De hoofdburcht of 'Bovenste Slot' omvat een Mottekasteel op een natuurlijke verhoging met een forse mergelstenen donjon uit ca. 1200, 'Witte Toren' genaamd. In de 13e eeuw werd een veelhoekige ringmuur om een binnenplein aangelegd. Van een tegen de ringmuur gebouwde grote zaal met woonvertrekken zijn alleen nog de tongewelfde kelders aanwezig. Van een eveneens 13e-eeuwse vierkante poorttoren aan de noordzijde van de burcht zijn slechts enkele restanten over. De zogenaamde 'Rode Toren' en de puttoren welke ernaast ligt, zijn gebouwd door Jan van Heinsberg en stammen uit ca. 1450.

De voorburcht of 'Benedenste Slot' is lager gelegen dan de hoofdburcht. Een tussengelegen gracht werd rond 1840 gedempt. Van de voorburcht zijn slechts de mergelstenen funderingen overgebleven. De torenvormige toegangspoort in de noordvleugel is 16e-eeuws. Het mansardehelmdak op de poort stamt uit ca. 1730 toen de poort tevens werd verhoogd.

De oostvleugel is een neoclassicistisch gepleisterd landhuis uit twee lagen en dateert uit 1840. De westvleugel uit ca. 1850 omvat een eveneens neoclassicistisch koetshuis met uitspringende hoekdelen. Zowel oost- als westvleugel zijn gebouwd in opdracht van de Luikse familie Grissard. Buiten de omgrachting is een park aangelegd.

De gracht rond de burcht werd oorspronkelijk gevoed door de Putbeek die gevoed werd door de Zonput. Toen de Zonput droogviel schakelde men over op kanaalwater om de gracht te voeden. Tot het landgoed van het kasteel behoorde vroeger ook een windmolen en een watermolen.

Comments

Your nameAddress

Nederhof 25, Stein, Netherlands
See all sites in Stein

Details

Founded: 13th century
Category: Castles and fortifications in Netherlands

Rating

4.2/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Sandra Vaessen (2 years ago)
Beautiful rural setting with many hiking trails that lead you to various historical sites.
Igor Odicki (2 years ago)
nice place to walk with family and dog
Castle Biker (2 years ago)
Nice ruin with a large tower surrounded by a walking path. Free parking in the immediate vicinity.
Wilbert Schrijvers (2 years ago)
Nice place for a nice walk.
George On tour (3 years ago)
The main castle or "Bovenste Slot" comprises a Motte castle on a natural elevation with a large marlstone keep from about 1200, called "Witte Toren". In the 13th century, a polygonal ring wall was built around a courtyard. Of a large hall with living quarters built against the ring wall, only the arched cellars are left. Only a few remains of a 13th-century square gate tower on the north side of the castle. The so-called "Red Tower" and the well tower, which is next to it, were built by Jan van Heinsberg and date from around 1450 .
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Gruyères Castle

The Castle of Gruyères is one of the most famous in Switzerland. It was built between 1270 and 1282, following the typical square plan of the fortifications in Savoy. It was the property of the Counts of Gruyères until the bankruptcy of the Count Michel in 1554. His creditors the cantons of Fribourg and Bern shared his earldom. From 1555 to 1798 the castle became residence to the bailiffs and then to the prefects sent by Fribourg.

In 1849 the castle was sold to the Bovy and Balland families, who used the castle as their summer residency and restored it. The castle was then bought back by the canton of Fribourg in 1938, made into a museum and opened to the public. Since 1993, a foundation ensures the conservation as well as the highlighting of the building and the art collection.

The castle is the home of three capes of the Order of the Golden Fleece. They were part of the war booty captured by the Swiss Confederates (which included troops from Gruyères) at the Battle of Morat against Charles the Bold, Duke of Burgundy in 1476. As Charles the Bold was celebrating the anniversary of his father's death, one of the capes is a black velvet sacerdotal vestment with Philip the Good's emblem sewn into it.

A collection of landscapes by 19th century artists Jean-Baptiste-Camille Corot, Barthélemy Menn and others are on display in the castle.