St. Nicholas' Church

Simrishamn, Sweden

St. Nicholas" Church chancel dates from the 1100s and the nave was added during the next century. The church was originally a chapel for fishermen, and as the town has expanded, has been built on substantially. The finely carved pulpit dates from 1626 and is believed to be the work of Claus Clausen Billedsnider.

References:
  • Marianne Mehling et al. Knaurs Kulturführer in Farbe. Schweden. München 1987.

Comments

Your name

Website (optional)Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4.2/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Giorgio Berardi (2 years ago)
What a precious little gem S:t Nikolai is! Its shape is definitely odd, a testimony to subsequent additions (and the odd destruction). On the day we visited, a confirmation ceremony was coming to an end, and it was good to see modern life breathed into this ancient structure. Also, we appreciated the model ships hanging inside the church as a reminder of the close connection between religion and sea-faring customs in days gone by.
Lars Skough (2 years ago)
Simrishamns kyrka ligger vackert mitt stan. Kyrkan har tidigare haft en putsad fasad. Putsen togs bort i samband med en renovering år 1900. Mycket snygg och trevlig kyrkobyggnad i sitt nuvarande skick. Invändigt fin och välvårdad, med sevärd predikstol och altare.
romywebb se (2 years ago)
Imponerande byggnad mitt i stan. Lite gömd från en sida. Tyvärr hade jag vid fotograferingstillfälle inte möjlighet att se kyrkan inifrån.
Christina Håkansson Calmerklint (2 years ago)
Kyrkans omnämns i skrift första gången år 1161. Då var den troligen bara ett litet fiskarkapell bestående av det nuvarande koret. Långhuset färdigställdes på 1200-talet och valven slogs på 1400-talet. Vid slutet av medeltiden byggdes vapenhus och torn. Exteriört förändrades kyrkan 1953 då putsen knackades ned så att den ursprungliga fasaden av kvartsit framträdde, något som idag ger kyrkan dess yttre karaktär. Dopfunten är från 1100-talet och gjord i kalksten. Under 1600-talets första hälft förnyades kyrkans inredning. Kyrkan fick ny altaruppsats och predikstol. I början av 1700-talet lät rika köpmän smycka kyrkan med bastanta träfigurer, vackra gravhällar och skimrande ljuskronor. På 1800-talet skänktes de vackra votivskeppen till kyrkan. 1964 genomgick kyrkan en stor renovering och då kom också den nuvarande orgeln på plats.
Nicolas Jacob Alsøe 9B Korsavadsskolan 7-9 (3 years ago)
10/10 wood recomeend
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Medvedgrad

Medvedgrad is a medieval fortified town located on the south slopes of Medvednica mountain, approximately halfway from the Croatian capital Zagreb to the mountain top Sljeme. For defensive purposes it was built on a hill, Mali Plazur, that is a spur of the main ridge of the mountain that overlooks the city. On a clear day the castle can be seen from far away, especially the high main tower. Below the main tower of the castle is Oltar Domovine (Altar of the homeland) which is dedicated to Croatian soldiers killed in the Croatian War of Independence.

In 1242, Mongols invaded Zagreb. The city was destroyed and burned to the ground. This prompted the building of Medvedgrad. Encouraged by Pope Innocent IV, Philip Türje, bishop of Zagreb, built the fortress between 1249 and 1254. It was later owned by bans of Slavonia. Notable Croatian and Hungarian poet and ban of Slavonia Janus Pannonius (Ivan Česmički) died in the Medvedgrad castle on March 27, 1472.

The last Medvedgrad owners and inhabitants was the Gregorijanec family, who gained possession of Medvedgrad in 1562. In 1574, the walls of Medvedgrad were reinforced, but after the 1590 Neulengbach earthquake, the fortress was heavily damaged and ultimately abandoned. It remained in ruins until the late 20th century, when it was partly restored and now offers a panoramic view of the city from an altitude of over 500 meters.