Võry Orthodox Church

Võru, Estonia

The late-classicism style church was designed by M. Schons, chief architect of the Livonian Province. The master carpenter was Johann Karl Otto, a resident of Võru. The church was completed in 1804 and named the Greatmartyr Catherine’s Church in honour of Catherine II. The building has a simple rectangular ground planning, a sturdy western spire, a cupola-like ridge roof on the high tambour and arched windows in sham niches.

Comments

Your nameAddress

Tartu 26, Võru, Estonia
See all sites in Võru

Details

Founded: 1804
Category: Religious sites in Estonia
Historical period: Part of the Russian Empire (Estonia)

Rating

5/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Kiizu Miizu (3 years ago)
Häid jõule ja hea koht.
Janno Kuuƨ (5 years ago)
Kiriku ehitamist alustati Katariina II valitsusajal 1793. aastal. Kiriku projekteeris Liivimaa kubermanguarhitekt Matthias Schons. Ehitusmeister oli võrulane Johann Karl Otto. Kiriku pühitsemine toimus 6. novembril (vkj) 1804. aastal Riia arhimandriidi Benedikti poolt Aleksandria Katariina auks ja kannab tema nime. Kiriku ülalpidamiseks andis riik sellele 1870. aastal Võru mõisa hooned, loomad, inventari ja 248 ha maad, seega ulatusid kiriku valduse piirid Mustjärvest Kirumpää linnuseni. Kirikul lubati ka Tamula ja Vagula järvest püüda kala. Kirikus on palju pühakujusid ja rikkalik ikonostaas. 1922. aastal võõrandati riigi poolt suurem osa kiriku maast. Kirikule jäi vaid 72 ha. 1944. aastal vähendati maavaldust 14 hektarini, 1949. aastal võõrandati ka see maa koos sinna külvatud rukkiga. 1933. aastal ehitas kogudus Võru surnuaiale väikese kabeli. 1999. aasta septembris leidsid restaureerijad kiriku ristimunast laeka, milles oli ülempreestri Joann Jelenini 17. juunil 1854 kirjutatud kiri, kus ta annab ülevaate õigeusu levikust Võrumaal, tolleaegsetest kirikutegelastest ja Võru eluolust. Laekast leiti veel kolm ajalehte Severnaja Ptšela aastast 1854, Eesti rahva kalender 1854, Riias 1848. aastal trükitud aabits, kolm eestikeelset õigeusuteemalist trükist ja 22 vaskmünti. Dokumendid anti üle Võrumaa Muuseumile.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Abbey of Saint-Étienne

The Abbey of Saint-Etienne, also known as Abbaye aux Hommes ('Men"s Abbey'), is a former monastery dedicated to Saint Stephen (Saint Étienne). It is considered, along with the neighbouring Abbaye aux Dames ('Ladies" Abbey'), to be one of the most notable Romanesque buildings in Normandy. Like all the major abbeys in Normandy, it was Benedictine.

Lanfranc, before being an Archbishop of Canterbury, was abbot of Saint-Etienne. Built in Caen stone during the 11th century, the two semi-completed churches stood for many decades in competition. An important feature added to both churches in about 1120 was the ribbed vault, used for the first time in France. The two abbey churches are considered forerunners of the Gothic architecture. The original Romanesque apse was replaced in 1166 by an early Gothic chevet, complete with rosette windows and flying buttresses. Nine towers and spires were added in the 13th century. The interior vaulting shows a similar progression, beginning with early sexpartite vaulting (using circular ribs) in the nave and progressing to quadipartite vaults (using pointed ribs) in the sanctuary.

The two monasteries were finally donated by William the Conqueror and his wife, Matilda of Flanders, as penalty for their marriage against the Pope"s ruling. William was buried here; Matilda was buried in the Abbaye aux Dames. Unfortunately William"s original tombstone of black marble, the same kind as Matilda"s in the Abbaye aux Dames, was destroyed by the Calvinist iconoclasts in the 16th century and his bones scattered.

As a consequence of the Wars of Religion, the high lantern tower in the middle of the church collapsed and was never rebuilt. The Benedictine abbey was suppressed during the French Revolution and the abbey church became a parish church. From 1804 to 1961, the abbey buildings accommodated a prestigious high school, the Lycée Malherbe. During the Normandy Landings in 1944, inhabitants of Caen found refuge in the church; on the rooftop there was a red cross, made with blood on a sheet, to show that it was a hospital (to avoid bombings).