Võry Orthodox Church

Võru, Estonia

The late-classicism style church was designed by M. Schons, chief architect of the Livonian Province. The master carpenter was Johann Karl Otto, a resident of Võru. The church was completed in 1804 and named the Greatmartyr Catherine’s Church in honour of Catherine II. The building has a simple rectangular ground planning, a sturdy western spire, a cupola-like ridge roof on the high tambour and arched windows in sham niches.

Comments

Your name

Website (optional)Address

Tartu 26, Võru, Estonia
See all sites in Võru

Details

Founded: 1804
Category: Religious sites in Estonia
Historical period: Part of the Russian Empire (Estonia)

Rating

5/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Kiizu Miizu (11 months ago)
Häid jõule ja hea koht.
Janno Kuuƨ (3 years ago)
Kiriku ehitamist alustati Katariina II valitsusajal 1793. aastal. Kiriku projekteeris Liivimaa kubermanguarhitekt Matthias Schons. Ehitusmeister oli võrulane Johann Karl Otto. Kiriku pühitsemine toimus 6. novembril (vkj) 1804. aastal Riia arhimandriidi Benedikti poolt Aleksandria Katariina auks ja kannab tema nime. Kiriku ülalpidamiseks andis riik sellele 1870. aastal Võru mõisa hooned, loomad, inventari ja 248 ha maad, seega ulatusid kiriku valduse piirid Mustjärvest Kirumpää linnuseni. Kirikul lubati ka Tamula ja Vagula järvest püüda kala. Kirikus on palju pühakujusid ja rikkalik ikonostaas. 1922. aastal võõrandati riigi poolt suurem osa kiriku maast. Kirikule jäi vaid 72 ha. 1944. aastal vähendati maavaldust 14 hektarini, 1949. aastal võõrandati ka see maa koos sinna külvatud rukkiga. 1933. aastal ehitas kogudus Võru surnuaiale väikese kabeli. 1999. aasta septembris leidsid restaureerijad kiriku ristimunast laeka, milles oli ülempreestri Joann Jelenini 17. juunil 1854 kirjutatud kiri, kus ta annab ülevaate õigeusu levikust Võrumaal, tolleaegsetest kirikutegelastest ja Võru eluolust. Laekast leiti veel kolm ajalehte Severnaja Ptšela aastast 1854, Eesti rahva kalender 1854, Riias 1848. aastal trükitud aabits, kolm eestikeelset õigeusuteemalist trükist ja 22 vaskmünti. Dokumendid anti üle Võrumaa Muuseumile.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Erfurt Synagogue

The Erfurt Synagogue was built c. 1094. It is thought to be the oldest synagogue building still standing in Europe. Thanks to the extensive preservation of the original structure, it has a special place in the history of art and architecture and is among the most impressive and highly rated architectural monuments in Erfurt and Thuringia. The synagogue was constructed during the Middle Ages on the via regia, one of the major European trade routes, at the heart of the historical old quarter very close to the Merchants Bridge and the town hall. Many parts of the structure still remain today, including all four thick outer walls, the Roman­esque gemel window, the Gothic rose window and the entrance to the synagogue room.

After extensive restoration, the building was reopened in 2009. On display in the exhibition rooms is an collection of medieval treasures discovered during archaeological excavations. This includes 3,140 silver coins, 14 silver ingots, approx. 6,000 works of goldsmithery from the 13th and 14th centuries and an intricately worked wedding ring of the period, of which only two others are known to exist anywhere in the world. A mikveh (Jewish bath) has been excavated close by (13th/14th century). The Old Synagogue, the Small Synagogue and two Jewish cemeteries together form a network of historical buildings and sites which vividly portray the role of Jewish life in the history of Erfurt.