Lojsta Church

Hemse, Sweden

The Romanesque choir and nave of Lojsta Church were probably built in the mid-1200s. The tower was replaced with the present one in the 14th century. The baptismal font was made probably in the 12th century, stained glass in 13th century, wall paintings 13th –16th century. The pulpit date from the 1600s and it was repainted in 1749.

References:

Comments

Your nameAddress

142, Hemse, Sweden
See all sites in Hemse

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

2.5/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

iddde rw (3 years ago)
Piter Pan (4 years ago)
Den första kyrkan i Lojsta har troligen varit en mycket enkel träbyggnad. Några bjälkar från denna kyrka finns inmurade i långhusets västra mur. Det är inte otroligt att träkyrkan användes medan byggandet av den nya kyrkan av grå kalksten pågick. Kyrkans romanska kor och långhus tycks ha uppförts i ett sammanhang under mitten av 1200-talet. En mindre tornbyggnad ersattes av den nuvarande kraftiga och höga galleritornet under 1300-talet. Kyrkans inre genomgick förändringar troligen samtidigt med tornbygget. Den smala triumfbågen vidgades och gjordes spetsbågig. Muren ovanför bågen fick under 1300-talets mitt fick en rik målningssvit av Egypticusmästaren eller någon ur hans verkstad. I mitten tronar Kristus som världsomare flankerad av Petrus och Paulus samt två scener på vardera sida av drakdödare. Den ena bilden föreställer Sankta Margareta stående på ett drakhuvud, den andra Sankt Göran beredd med sköld och svärd att förgöra ondskan i drakgestalt. Kyrkorummets norra vägg pryds av Passionsmästarens verk från 1400-talet ur Kristi lidandes historia. I korfönstren finns väl bevarade medeltida glasmålningar från 1200-talet. De omfattar inte mindre än tio scener ur Jesu liv i senromansk typ. (Wikipedias text)
Piter Pan (4 years ago)
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Caerleon Roman Amphitheatre

Built around AD 90 to entertain the legionaries stationed at the fort of Caerleon (Isca), the impressive amphitheatre was the Roman equivalent of today’s multiplex cinema. Wooden benches provided seating for up to 6,000 spectators, who would gather to watch bloodthirsty displays featuring gladiatorial combat and exotic wild animals.

Long after the Romans left, the amphitheatre took on a new life in Arthurian legend. Geoffrey of Monmouth, the somewhat imaginative 12th-century scholar, wrote in his History of the Kings of Britain that Arthur was crowned in Caerleon and that the ruined amphitheatre was actually the remains of King Arthur’s Round Table.

Today it is the most complete Roman amphitheatre in Britain.