Lojsta Church

Hemse, Sweden

The Romanesque choir and nave of Lojsta Church were probably built in the mid-1200s. The tower was replaced with the present one in the 14th century. The baptismal font was made probably in the 12th century, stained glass in 13th century, wall paintings 13th –16th century. The pulpit date from the 1600s and it was repainted in 1749.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Address

142, Hemse, Sweden
See all sites in Hemse

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Piter Pan (11 months ago)
Den första kyrkan i Lojsta har troligen varit en mycket enkel träbyggnad. Några bjälkar från denna kyrka finns inmurade i långhusets västra mur. Det är inte otroligt att träkyrkan användes medan byggandet av den nya kyrkan av grå kalksten pågick. Kyrkans romanska kor och långhus tycks ha uppförts i ett sammanhang under mitten av 1200-talet. En mindre tornbyggnad ersattes av den nuvarande kraftiga och höga galleritornet under 1300-talet. Kyrkans inre genomgick förändringar troligen samtidigt med tornbygget. Den smala triumfbågen vidgades och gjordes spetsbågig. Muren ovanför bågen fick under 1300-talets mitt fick en rik målningssvit av Egypticusmästaren eller någon ur hans verkstad. I mitten tronar Kristus som världsomare flankerad av Petrus och Paulus samt två scener på vardera sida av drakdödare. Den ena bilden föreställer Sankta Margareta stående på ett drakhuvud, den andra Sankt Göran beredd med sköld och svärd att förgöra ondskan i drakgestalt. Kyrkorummets norra vägg pryds av Passionsmästarens verk från 1400-talet ur Kristi lidandes historia. I korfönstren finns väl bevarade medeltida glasmålningar från 1200-talet. De omfattar inte mindre än tio scener ur Jesu liv i senromansk typ. (Wikipedias text)
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Sirmione Castle

Sirmione castle was built near the end of the 12th century as part of a defensive network surrounding Verona. The castle was maintained and extended first as part of the Veronese protection against their rivals in Milan and later under the control of the Venetian inland empire. The massive fortress is totally surrounded by water and has an inner porch which houses a Roman and Medieval lapidary. From the drawbridge, a staircase leads to the walkways above the walls, providing a marvellous view of the harbour that once sheltered the Scaliger fleet. The doors were fitted with a variety of locking systems, including a drawbridge for horses, carriages and pedestrians, a metal grate and, more recently, double hinged doors. Venice conquered Sirmione in 1405, immediately adopting provisions to render the fortress even more secure, fortifying its outer walls and widening the harbour.

Thanks to its strategical geographical location as a border outpost, Sirmione became a crucial defence and control garrison for the ruling nobles, retaining this function until the 16th century, when its role was taken up by Peschiera del Garda.