Lojsta Church

Hemse, Sweden

The Romanesque choir and nave of Lojsta Church were probably built in the mid-1200s. The tower was replaced with the present one in the 14th century. The baptismal font was made probably in the 12th century, stained glass in 13th century, wall paintings 13th –16th century. The pulpit date from the 1600s and it was repainted in 1749.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Address

142, Hemse, Sweden
See all sites in Hemse

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Piter Pan (14 months ago)
Den första kyrkan i Lojsta har troligen varit en mycket enkel träbyggnad. Några bjälkar från denna kyrka finns inmurade i långhusets västra mur. Det är inte otroligt att träkyrkan användes medan byggandet av den nya kyrkan av grå kalksten pågick. Kyrkans romanska kor och långhus tycks ha uppförts i ett sammanhang under mitten av 1200-talet. En mindre tornbyggnad ersattes av den nuvarande kraftiga och höga galleritornet under 1300-talet. Kyrkans inre genomgick förändringar troligen samtidigt med tornbygget. Den smala triumfbågen vidgades och gjordes spetsbågig. Muren ovanför bågen fick under 1300-talets mitt fick en rik målningssvit av Egypticusmästaren eller någon ur hans verkstad. I mitten tronar Kristus som världsomare flankerad av Petrus och Paulus samt två scener på vardera sida av drakdödare. Den ena bilden föreställer Sankta Margareta stående på ett drakhuvud, den andra Sankt Göran beredd med sköld och svärd att förgöra ondskan i drakgestalt. Kyrkorummets norra vägg pryds av Passionsmästarens verk från 1400-talet ur Kristi lidandes historia. I korfönstren finns väl bevarade medeltida glasmålningar från 1200-talet. De omfattar inte mindre än tio scener ur Jesu liv i senromansk typ. (Wikipedias text)
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Erfurt Synagogue

The Erfurt Synagogue was built c. 1094. It is thought to be the oldest synagogue building still standing in Europe. Thanks to the extensive preservation of the original structure, it has a special place in the history of art and architecture and is among the most impressive and highly rated architectural monuments in Erfurt and Thuringia. The synagogue was constructed during the Middle Ages on the via regia, one of the major European trade routes, at the heart of the historical old quarter very close to the Merchants Bridge and the town hall. Many parts of the structure still remain today, including all four thick outer walls, the Roman­esque gemel window, the Gothic rose window and the entrance to the synagogue room.

After extensive restoration, the building was reopened in 2009. On display in the exhibition rooms is an collection of medieval treasures discovered during archaeological excavations. This includes 3,140 silver coins, 14 silver ingots, approx. 6,000 works of goldsmithery from the 13th and 14th centuries and an intricately worked wedding ring of the period, of which only two others are known to exist anywhere in the world. A mikveh (Jewish bath) has been excavated close by (13th/14th century). The Old Synagogue, the Small Synagogue and two Jewish cemeteries together form a network of historical buildings and sites which vividly portray the role of Jewish life in the history of Erfurt.