Lojsta Church

Hemse, Sweden

The Romanesque choir and nave of Lojsta Church were probably built in the mid-1200s. The tower was replaced with the present one in the 14th century. The baptismal font was made probably in the 12th century, stained glass in 13th century, wall paintings 13th –16th century. The pulpit date from the 1600s and it was repainted in 1749.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Address

142, Hemse, Sweden
See all sites in Hemse

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Piter Pan (2 years ago)
Den första kyrkan i Lojsta har troligen varit en mycket enkel träbyggnad. Några bjälkar från denna kyrka finns inmurade i långhusets västra mur. Det är inte otroligt att träkyrkan användes medan byggandet av den nya kyrkan av grå kalksten pågick. Kyrkans romanska kor och långhus tycks ha uppförts i ett sammanhang under mitten av 1200-talet. En mindre tornbyggnad ersattes av den nuvarande kraftiga och höga galleritornet under 1300-talet. Kyrkans inre genomgick förändringar troligen samtidigt med tornbygget. Den smala triumfbågen vidgades och gjordes spetsbågig. Muren ovanför bågen fick under 1300-talets mitt fick en rik målningssvit av Egypticusmästaren eller någon ur hans verkstad. I mitten tronar Kristus som världsomare flankerad av Petrus och Paulus samt två scener på vardera sida av drakdödare. Den ena bilden föreställer Sankta Margareta stående på ett drakhuvud, den andra Sankt Göran beredd med sköld och svärd att förgöra ondskan i drakgestalt. Kyrkorummets norra vägg pryds av Passionsmästarens verk från 1400-talet ur Kristi lidandes historia. I korfönstren finns väl bevarade medeltida glasmålningar från 1200-talet. De omfattar inte mindre än tio scener ur Jesu liv i senromansk typ. (Wikipedias text)
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Lincoln Memorial

The Lincoln Memorial is an American national monument built to honor the 16th President of the United States, Abraham Lincoln. It is located on the western end of the National Mall in Washington, D.C., across from the Washington Monument. The architect was Henry Bacon and the designer of the primary statue was Daniel Chester French.

Dedicated in 1922, it is one of several monuments built to honor an American president. It has always been a major tourist attraction and since the 1930s has been a symbolic center focused on race relations.

The building is in the form of a Greek Doric temple and contains a large seated sculpture of Abraham Lincoln and inscriptions of two well-known speeches by Lincoln, 'The Gettysburg Address' and his 'Second Inaugural Address'. The memorial has been the site of many famous speeches, including Martin Luther King's 'I Have a Dream' speech, delivered on August 28, 1963, during the rally at the end of the March on Washington for Jobs and Freedom.

Since 2010, approximately 6 million people visit the memorial annually.