Lojsta Church

Hemse, Sweden

The Romanesque choir and nave of Lojsta Church were probably built in the mid-1200s. The tower was replaced with the present one in the 14th century. The baptismal font was made probably in the 12th century, stained glass in 13th century, wall paintings 13th –16th century. The pulpit date from the 1600s and it was repainted in 1749.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Address

142, Hemse, Sweden
See all sites in Hemse

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Piter Pan (5 months ago)
Den första kyrkan i Lojsta har troligen varit en mycket enkel träbyggnad. Några bjälkar från denna kyrka finns inmurade i långhusets västra mur. Det är inte otroligt att träkyrkan användes medan byggandet av den nya kyrkan av grå kalksten pågick. Kyrkans romanska kor och långhus tycks ha uppförts i ett sammanhang under mitten av 1200-talet. En mindre tornbyggnad ersattes av den nuvarande kraftiga och höga galleritornet under 1300-talet. Kyrkans inre genomgick förändringar troligen samtidigt med tornbygget. Den smala triumfbågen vidgades och gjordes spetsbågig. Muren ovanför bågen fick under 1300-talets mitt fick en rik målningssvit av Egypticusmästaren eller någon ur hans verkstad. I mitten tronar Kristus som världsomare flankerad av Petrus och Paulus samt två scener på vardera sida av drakdödare. Den ena bilden föreställer Sankta Margareta stående på ett drakhuvud, den andra Sankt Göran beredd med sköld och svärd att förgöra ondskan i drakgestalt. Kyrkorummets norra vägg pryds av Passionsmästarens verk från 1400-talet ur Kristi lidandes historia. I korfönstren finns väl bevarade medeltida glasmålningar från 1200-talet. De omfattar inte mindre än tio scener ur Jesu liv i senromansk typ. (Wikipedias text)
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Lübeck Cathedral

Lübeck Cathedral is a large brick-built Lutheran cathedral in Lübeck, Germany and part of the Lübeck UNESCO World Heritage Site. In 1173 Henry the Lion founded the cathedral to serve the Diocese of Lübeck, after the transfer in 1160 of the bishop's seat from Oldenburg in Holstein under bishop Gerold. The then Romanesque cathedral was completed around 1230, but between 1266 and 1335 it was converted into a Gothic-style building with side-aisles raised to the same height as the main aisle.

On the night of Palm Sunday (28–29 March) 1942 a Royal Air Force bombing raid destroyed a fifth of the town centre. Several bombs fell in the area around the church, causing the eastern vault of the quire to collapse and destroying the altar which dated from 1696. A fire from the neighbouring cathedral museum spread to the truss of the cathedral, and around noon on Palm Sunday the towers collapsed. An Arp Schnitger organ was lost in the flames. Nevertheless, a relatively large portion of the internal fittings was saved, including the cross and almost all of the medieval polyptychs. In 1946 a further collapse, of the gable of the north transept, destroyed the vestibule almost completely.

Reconstruction of the cathedral took several decades, as greater priority was given to the rebuilding of the Marienkirche. Work was completed only in 1982.

The cathedral is unique in that at 105 m, it is shorter than the tallest church in the city. This is the consequence of a power struggle between the church and the guilds.

The 17 m crucifix is the work of the Lübeck artist Bernt Notke. It was commissioned by the bishop of Lübeck, Albert II. Krummendiek, and erected in 1477. The carvings which decorate the rood screen are also by Notke.

Since the war, the famous altar of Hans Memling has been in the medieval collection of the St. Annen Museum, but notable polyptychs remain in the cathedral.

In the funeral chapels of the southern aisle are Baroque-era memorials by the Flemish sculptor Thomas Quellinus.