Ganthem Church

Ganthem, Sweden

Ganthem church is a well-preserved Romanesque church, finished in the middle of the 13th century. The choir with its apse is the oldest part, dating from the late 12th century. The nave is slightly later, from the beginning of the 13th century while the tower is the most recent addition. Apart from an enlargement of the windows made in the 19th century, and the addition of a sacristy in the 1930s, the church has remained unchanged since the 13th century.

The interior of the church is decorated with frescos from the 15th century. On the northern wall, a set of paintings depict the Passion of Christ. This set is unusual inasmuch as it has never been painted over, and has retained much of its original vibrancy. On the southern wall, another set of frescos depicts other religious motifs.

The church still contains a number of medieval items. The baptismal font is from the latter half of the 14th century and has been ascribed to the artist Hegvald. The triumphal cross is from circa 1200 and unusually well-preserved. The altarpiece is furthermore a copy of the original, 14th-century altarpiece now belonging to the Swedish History Museum.

References:

Comments

Your nameAddress

599, Ganthem, Sweden
See all sites in Ganthem

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

More Information

en.wikipedia.org

Rating

4.3/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Claes-Göran Nilsson (4 years ago)
Bo Norrby (5 years ago)
Piter Pan (6 years ago)
Kyrkobyggnaden Kyrkan är murad av natursten och består av långhus med lägre, smalare absidkor i öster, kyrktorn i väster samt sakristia i norr. Kyrkan härstammar till största delen från romansk tid. De äldsta murarna återfinns i absidkoret, som härstammar från 1100-talets senare hälft. Under 1200-talets förra hälft tillkom det tvåskeppiga långhuset och tornet; långhusets östgavel byggdes väster om korets västvägg, på så vis tillkom den dubbla triumfbågen. Sakristian tillfogades 1930. Exteriören präglas av det höga tornet med kolonettförsedda ljudgluggar i två våningar samt åttkantig tornspira. Kyrkan har rundbågiga fönsteröppningar på södra sidan, varav det västra (ovanför sydportalen) är ursprungligt. Rundbågeportaler finns i tornets västmur och i långhusets respektive korets sydmur. Kyrkorummet täcks av fyra kryssvalv, uppburna av en mittkolonn. En så kallad ljudkruka finns inmurad i korvalvets topp. Kalkmålningar från 1400-talet pryder långhusets väggar. Passionsfrisen på norra sidan har aldrig varit överkalkad, vilket är ovanligt; övriga målningar framtogs 1967. Senare tiders åtgärder innefattar ny bänkinredning och läktare (nu borttagen) 1882, samt restaurering 1966 - 1967 efter förslag av domkyrkoarkitekten Eiler Græbe. Passionsfris från 1400-talet i Ganthems kyrka Dopfunten är från 1100-talet och tillhör den så kallade Hegvaldsgruppen. Triumfkrucifixet i romansk stil är från omkring år 1200. Altartavlan tillkom 1901 och är en kopia av en altartavla från 1300-talet som såldes till Historiska museet. Predikstolen tillkom 1655. Orgeln byggdes 1967 av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad. Orgeln är mekanisk och alla manualstämmor är delade. I kyrkan använde man tidigare ett harmonium. (Wikipedias text)
Jörgen Pettersson (6 years ago)
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Topography of Terror

The Topography of Terror (Topographie des Terrors) is an outdoor and indoor history museum. It is located on Niederkirchnerstrasse, formerly Prinz-Albrecht-Strasse, on the site of buildings which during the Nazi regime from 1933 to 1945 were the headquarters of the Gestapo and the SS, the principal instruments of repression during the Nazi era.

The buildings that housed the Gestapo and SS headquarters were largely destroyed by Allied bombing during early 1945 and the ruins demolished after the war. The boundary between the American and Soviet zones of occupation in Berlin ran along the Prinz-Albrecht-Strasse, so the street soon became a fortified boundary, and the Berlin Wall ran along the south side of the street, renamed Niederkirchnerstrasse, from 1961 to 1989. The wall here was never demolished.