Ganthem Church

Ganthem, Sweden

Ganthem church is a well-preserved Romanesque church, finished in the middle of the 13th century. The choir with its apse is the oldest part, dating from the late 12th century. The nave is slightly later, from the beginning of the 13th century while the tower is the most recent addition. Apart from an enlargement of the windows made in the 19th century, and the addition of a sacristy in the 1930s, the church has remained unchanged since the 13th century.

The interior of the church is decorated with frescos from the 15th century. On the northern wall, a set of paintings depict the Passion of Christ. This set is unusual inasmuch as it has never been painted over, and has retained much of its original vibrancy. On the southern wall, another set of frescos depicts other religious motifs.

The church still contains a number of medieval items. The baptismal font is from the latter half of the 14th century and has been ascribed to the artist Hegvald. The triumphal cross is from circa 1200 and unusually well-preserved. The altarpiece is furthermore a copy of the original, 14th-century altarpiece now belonging to the Swedish History Museum.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Address

599, Ganthem, Sweden
See all sites in Ganthem

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

More Information

en.wikipedia.org

Rating

4.3/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Piter Pan (2 years ago)
Kyrkobyggnaden Kyrkan är murad av natursten och består av långhus med lägre, smalare absidkor i öster, kyrktorn i väster samt sakristia i norr. Kyrkan härstammar till största delen från romansk tid. De äldsta murarna återfinns i absidkoret, som härstammar från 1100-talets senare hälft. Under 1200-talets förra hälft tillkom det tvåskeppiga långhuset och tornet; långhusets östgavel byggdes väster om korets västvägg, på så vis tillkom den dubbla triumfbågen. Sakristian tillfogades 1930. Exteriören präglas av det höga tornet med kolonettförsedda ljudgluggar i två våningar samt åttkantig tornspira. Kyrkan har rundbågiga fönsteröppningar på södra sidan, varav det västra (ovanför sydportalen) är ursprungligt. Rundbågeportaler finns i tornets västmur och i långhusets respektive korets sydmur. Kyrkorummet täcks av fyra kryssvalv, uppburna av en mittkolonn. En så kallad ljudkruka finns inmurad i korvalvets topp. Kalkmålningar från 1400-talet pryder långhusets väggar. Passionsfrisen på norra sidan har aldrig varit överkalkad, vilket är ovanligt; övriga målningar framtogs 1967. Senare tiders åtgärder innefattar ny bänkinredning och läktare (nu borttagen) 1882, samt restaurering 1966 - 1967 efter förslag av domkyrkoarkitekten Eiler Græbe. Passionsfris från 1400-talet i Ganthems kyrka Dopfunten är från 1100-talet och tillhör den så kallade Hegvaldsgruppen. Triumfkrucifixet i romansk stil är från omkring år 1200. Altartavlan tillkom 1901 och är en kopia av en altartavla från 1300-talet som såldes till Historiska museet. Predikstolen tillkom 1655. Orgeln byggdes 1967 av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad. Orgeln är mekanisk och alla manualstämmor är delade. I kyrkan använde man tidigare ett harmonium. (Wikipedias text)
Jörgen Pettersson (2 years ago)
Peter Håkansson (2 years ago)
En så vacker kyrka på en så vacker plats!
Mantas Kapočius (3 years ago)
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Derbent Fortress

Derbent is the southernmost city in Russia, occupying the narrow gateway between the Caspian Sea and the Caucasus Mountains connecting the Eurasian steppes to the north and the Iranian Plateau to the south. Derbent claims to be the oldest city in Russia with historical documentation dating to the 8th century BCE. Due to its strategic location, over the course of history, the city changed ownership many times, particularly among the Persian, Arab, Mongol, Timurid, Shirvan and Iranian kingdoms.

Derbent has archaeological structures over 5,000 years old. As a result of this geographic peculiarity, the city developed between two walls, stretching from the mountains to the sea. These fortifications were continuously employed for a millennium and a half, longer than any other extant fortress in the world.

A traditionally and historically Iranian city, the first intensive settlement in the Derbent area dates from the 8th century BC. The site was intermittently controlled by the Persian monarchs, starting from the 6th century BC. Until the 4th century AD, it was part of Caucasian Albania which was a satrap of the Achaemenid Persian Empire. In the 5th century Derbent functioned as a border fortress and the seat of Sassanid Persians. Because of its strategic position on the northern branch of the Silk Route, the fortress was contested by the Khazars in the course of the Khazar-Arab Wars. In 654, Derbent was captured by the Arabs.

The Sassanid fortress does not exist any more, as the famous Derbent fortress as it stands today was built from the 12th century onward. Derbent became a strong military outpost and harbour of the Sassanid empire. During the 5th and 6th centuries, Derbent also became an important center for spreading the Christian faith in the Caucasus.

The site continued to be of great strategic importance until the 19th century. Today the fortifications consist of two parallel defence walls and Naryn-Kala Citadel. The walls are 3.6km long, stretching from the sea up to the mountains. They were built from stone and had 73 defence towers. 9 out of the 14 original gates remain.

In Naryn-Kala Citadel most of the old buildings, including a palace and a church, are now in ruins. It also holds baths and one of the oldest mosques in the former USSR.

In 2003, UNESCO included the old part of Derbent with traditional buildings in the World Heritage List.