Balkåkra Church Ruins

Ystad, Sweden

Balkåkra stone church was built around 1200. It was abandoned in 1867 when Marsvinholm church was completed. The restoration was done in the 20th century. Today it is occasionally used for worship services.

References:

Comments

Your nameDetails

Founded: ca. 1200
Category: Ruins in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4.7/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Diana & Rune Quipus Kennel (3 years ago)
Mycket vacker plats!
Andris Mednis (3 years ago)
Sevärdheter Skåne (4 years ago)
Balkåkra kyrka är en romansk stenkyrka från ca 1200 med ett kraftigt västtorn från senmedeltiden. Kyrkan övergavs 1867, då Marsvinsholms kyrka, gemensam för Balkåkra, Snårestad och Skårby, invigdes. Bakgrunden är följande:År 1773 fick Ebba Christina Siöblad på Marsvinsholm patronatsrätten till Balkåkra och Snårestad. (Hennes initialer E C S finns f.ö. på kyrkoruinens torn.) Vid hennes död övergick patronatsrätten till sonen Eric Ruuth, den mäktige industriman som blev Sveriges finansminister. Han anhöll hos Kungl. Maj:t om patronatsrätten också till Skårby och planerade att ersätta de tre dåligt underhållna kyrkorna med en ny stor gemensam kyrka. Hans ansökan bifölls 1787, men Eric Ruuth kom på obestånd och den nya kyrkan, Marsvinsholm, började inte byggas förrän 1862 och invigdes 1867. Eric Ruuth dog 1820 och begravdes i det ”Ruuthska gravkoret” bland forna ägare till Marsvinsholm.År 1892 murades valvet igen och kyrkan lämnades att förfalla. Inventarierna skingrades på olika håll. Den magnifika predikstolen signerad AS – en skicklig men till namnet okänd bildhuggare benämnd Borsöemästaren – står numera i Vallösa kyrka. Altaruppsatsen och apostlabilderna uthuggna i trä finns på Historiska museet i Lund.Koret, som har sitt medeltida valv kvar, restaurerades 1916. Ombyggnaden bekostades av Höganäsverket för att hedra Eric Ruuths minne. Denna restaurering har utan tvekan bidragit till att räddat själva ruinen. Under 1800-talet revs nämligen många av de medeltida kyrkorna.Den välbevarade ruinen konserverades 1929 med hjälp av frivilliga medel. Tornet belades med gammalt tegel, mittskeppets långsidor återuppfördes i någon mån och drogs fram till gravkoret. Tornets bottenvåning fick nytt golv och portalerna i söder och norr återupptogs. Samma år hölls ”en stämningsfull högtidlighet” inne i ödekyrkan, berättas det.Den senaste restaureringen skedde 1966, då målningarna i koret konserverades.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Palazzo Colonna

The Palazzo Colonna is a palatial block of buildings built in part over ruins of an old Roman Serapeum, and has belonged to the prestigious Colonna family for over twenty generations.

The first part of the palace dates from the 13th century, and tradition holds that the building hosted Dante in his visit to Rome. The first documentary mention notes that the property hosted Cardinal Giovanni and Giacomo Colonna in the 13th century. It was also home to Cardinal Oddone Colonna before he ascended to the papacy as Martin V (1417–1431).

With his passing, the palace was sacked during feuds, and the main property passed into the hands of the Della Rovere family. It returned to the Colonna family when Marcantonio I Colonna married Lucrezia Gara Franciotti Della Rovere, the niece of pope Julius II. The Colonna"s alliance to the Habsburg power, likely protected the palace from looting during the Sack of Rome (1527).

Starting with Filippo Colonna (1578–1639) many changes have refurbished and create a unitary complex around a central garden. Architects including Girolamo Rainaldi and Paolo Marucelli labored on specific projects. Only in the 17th and 18th centuries were the main facades completed. Much of this design was completed by Antonio del Grande (including the grand gallery), and Girolamo Fontana (decoration of gallery). In the 18th century, the long low facade designed by Nicola Michetti with later additions by Paolo Posi with taller corner blocks (facing Piazza Apostoli) was constructed recalls earlier structures resembling a fortification.

The main gallery (completed 1703) and the masterful Colonna art collection was acquired after 1650 by both the cardinal Girolamo I Colonna and his nephew the Connestabile Lorenzo Onofrio Colonna and includes works by Lorenzo Monaco, Domenico Ghirlandaio, Palma the Elder, Salviati, Bronzino, Tintoretto, Pietro da Cortona, Annibale Carracci (painting of The Beaneater), Guercino, Francesco Albani, Muziano and Guido Reni. Ceiling frescoes by Filippo Gherardi, Giovanni Coli, Sebastiano Ricci, and Giuseppe Bartolomeo Chiari celebrate the role of Marcantonio II Colonna in the battle of Lepanto (1571). The gallery is open to the public on Saturday mornings.

The older wing of the complex known as the Princess Isabelle"s apartments, but once housing Martin V"s library and palace, contains frescoes by Pinturicchio, Antonio Tempesta, Crescenzio Onofri, Giacinto Gimignani, and Carlo Cesi. It contains a collection of landscapes and genre scenes by painters like Gaspard Dughet, Caspar Van Wittel (Vanvitelli), and Jan Brueghel the Elder.

Along with the possessions of the Doria-Pamphilij and Pallavacini-Rospigliosi families, this is one of the largest private art collections in Rome.