Balkåkra Church Ruins

Ystad, Sweden

Balkåkra stone church was built around 1200. It was abandoned in 1867 when Marsvinholm church was completed. The restoration was done in the 20th century. Today it is occasionally used for worship services.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Details

Founded: ca. 1200
Category: Ruins in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4.7/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Diana & Rune Quipus Kennel (14 months ago)
Mycket vacker plats!
Andris Mednis (20 months ago)
Sevärdheter Skåne (2 years ago)
Balkåkra kyrka är en romansk stenkyrka från ca 1200 med ett kraftigt västtorn från senmedeltiden. Kyrkan övergavs 1867, då Marsvinsholms kyrka, gemensam för Balkåkra, Snårestad och Skårby, invigdes. Bakgrunden är följande:År 1773 fick Ebba Christina Siöblad på Marsvinsholm patronatsrätten till Balkåkra och Snårestad. (Hennes initialer E C S finns f.ö. på kyrkoruinens torn.) Vid hennes död övergick patronatsrätten till sonen Eric Ruuth, den mäktige industriman som blev Sveriges finansminister. Han anhöll hos Kungl. Maj:t om patronatsrätten också till Skårby och planerade att ersätta de tre dåligt underhållna kyrkorna med en ny stor gemensam kyrka. Hans ansökan bifölls 1787, men Eric Ruuth kom på obestånd och den nya kyrkan, Marsvinsholm, började inte byggas förrän 1862 och invigdes 1867. Eric Ruuth dog 1820 och begravdes i det ”Ruuthska gravkoret” bland forna ägare till Marsvinsholm.År 1892 murades valvet igen och kyrkan lämnades att förfalla. Inventarierna skingrades på olika håll. Den magnifika predikstolen signerad AS – en skicklig men till namnet okänd bildhuggare benämnd Borsöemästaren – står numera i Vallösa kyrka. Altaruppsatsen och apostlabilderna uthuggna i trä finns på Historiska museet i Lund.Koret, som har sitt medeltida valv kvar, restaurerades 1916. Ombyggnaden bekostades av Höganäsverket för att hedra Eric Ruuths minne. Denna restaurering har utan tvekan bidragit till att räddat själva ruinen. Under 1800-talet revs nämligen många av de medeltida kyrkorna.Den välbevarade ruinen konserverades 1929 med hjälp av frivilliga medel. Tornet belades med gammalt tegel, mittskeppets långsidor återuppfördes i någon mån och drogs fram till gravkoret. Tornets bottenvåning fick nytt golv och portalerna i söder och norr återupptogs. Samma år hölls ”en stämningsfull högtidlighet” inne i ödekyrkan, berättas det.Den senaste restaureringen skedde 1966, då målningarna i koret konserverades.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Château de Chaumont

The Château de Chaumont was founded in the 10th century by Odo I, Count of Blois. The purpose was to protect his lands from attacks from his feudal rivals, Fulk Nerra, Count of Anjou. On his behalf the Norman Gelduin received it, improved it and held it as his own. His great-niece Denise de Fougère, having married Sulpice d'Amboise, passed the château into the Amboise family for five centuries.

Pierre d'Amboise unsuccessfully rebelled against King Louis XI and his property was confiscated, and the castle was dismantled on royal order in 1465. It was later rebuilt by Charles I d'Amboise from 1465–1475 and then finished by his son, Charles II d'Amboise de Chaumont from 1498–1510, with help from his uncle, Cardinal Georges d'Amboise; some Renaissance features were to be seen in buildings that retained their overall medieval appearance. The château was acquired by Catherine de Medici in 1550. There she entertained numerous astrologers, among them Nostradamus. When her husband, Henry II, died in 1559 she forced his mistress, Diane de Poitiers, to exchange Château de Chaumont for Château de Chenonceau which Henry had given to de Poitiers. Diane de Poitiers only lived at Chaumont for a short while.

Later Chaumont has changed hands several times. Paul de Beauvilliers bought the château in 1699, modernized some of its interiors and decorated it with sufficient grandeur to house the duc d'Anjou on his way to become king of Spain in 1700. Monsieur Bertin demolished the north wing to open the house towards the river view in the modern fashion.

In 1750, Jacques-Donatien Le Ray purchased the castle as a country home where he established a glassmaking and pottery factory. He was considered the French "Father of the American Revolution" because he loved America. However, in 1789, the new French Revolutionary Government seized Le Ray's assets, including his beloved Château de Chaumont.

The castle has been classified as a Monument historique since 1840 by the French Ministry of Culture. The Château de Chaumont is currently a museum and every year hosts a Garden Festival from April to October where contemporary garden designers display their work in an English-style garden.