Balkåkra Church Ruins

Ystad, Sweden

Balkåkra stone church was built around 1200. It was abandoned in 1867 when Marsvinholm church was completed. The restoration was done in the 20th century. Today it is occasionally used for worship services.

References:

Comments

Your nameDetails

Founded: ca. 1200
Category: Ruins in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4.7/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Diana & Rune Quipus Kennel (3 years ago)
Mycket vacker plats!
Andris Mednis (3 years ago)
Sevärdheter Skåne (4 years ago)
Balkåkra kyrka är en romansk stenkyrka från ca 1200 med ett kraftigt västtorn från senmedeltiden. Kyrkan övergavs 1867, då Marsvinsholms kyrka, gemensam för Balkåkra, Snårestad och Skårby, invigdes. Bakgrunden är följande:År 1773 fick Ebba Christina Siöblad på Marsvinsholm patronatsrätten till Balkåkra och Snårestad. (Hennes initialer E C S finns f.ö. på kyrkoruinens torn.) Vid hennes död övergick patronatsrätten till sonen Eric Ruuth, den mäktige industriman som blev Sveriges finansminister. Han anhöll hos Kungl. Maj:t om patronatsrätten också till Skårby och planerade att ersätta de tre dåligt underhållna kyrkorna med en ny stor gemensam kyrka. Hans ansökan bifölls 1787, men Eric Ruuth kom på obestånd och den nya kyrkan, Marsvinsholm, började inte byggas förrän 1862 och invigdes 1867. Eric Ruuth dog 1820 och begravdes i det ”Ruuthska gravkoret” bland forna ägare till Marsvinsholm.År 1892 murades valvet igen och kyrkan lämnades att förfalla. Inventarierna skingrades på olika håll. Den magnifika predikstolen signerad AS – en skicklig men till namnet okänd bildhuggare benämnd Borsöemästaren – står numera i Vallösa kyrka. Altaruppsatsen och apostlabilderna uthuggna i trä finns på Historiska museet i Lund.Koret, som har sitt medeltida valv kvar, restaurerades 1916. Ombyggnaden bekostades av Höganäsverket för att hedra Eric Ruuths minne. Denna restaurering har utan tvekan bidragit till att räddat själva ruinen. Under 1800-talet revs nämligen många av de medeltida kyrkorna.Den välbevarade ruinen konserverades 1929 med hjälp av frivilliga medel. Tornet belades med gammalt tegel, mittskeppets långsidor återuppfördes i någon mån och drogs fram till gravkoret. Tornets bottenvåning fick nytt golv och portalerna i söder och norr återupptogs. Samma år hölls ”en stämningsfull högtidlighet” inne i ödekyrkan, berättas det.Den senaste restaureringen skedde 1966, då målningarna i koret konserverades.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Angelokastro

Angelokastro is a Byzantine castle on the island of Corfu. It is located at the top of the highest peak of the island"s shoreline in the northwest coast near Palaiokastritsa and built on particularly precipitous and rocky terrain. It stands 305 m on a steep cliff above the sea and surveys the City of Corfu and the mountains of mainland Greece to the southeast and a wide area of Corfu toward the northeast and northwest.

Angelokastro is one of the most important fortified complexes of Corfu. It was an acropolis which surveyed the region all the way to the southern Adriatic and presented a formidable strategic vantage point to the occupant of the castle.

Angelokastro formed a defensive triangle with the castles of Gardiki and Kassiopi, which covered Corfu"s defences to the south, northwest and northeast.

The castle never fell, despite frequent sieges and attempts at conquering it through the centuries, and played a decisive role in defending the island against pirate incursions and during three sieges of Corfu by the Ottomans, significantly contributing to their defeat.

During invasions it helped shelter the local peasant population. The villagers also fought against the invaders playing an active role in the defence of the castle.

The exact period of the building of the castle is not known, but it has often been attributed to the reigns of Michael I Komnenos and his son Michael II Komnenos. The first documentary evidence for the fortress dates to 1272, when Giordano di San Felice took possession of it for Charles of Anjou, who had seized Corfu from Manfred, King of Sicily in 1267.

From 1387 to the end of the 16th century, Angelokastro was the official capital of Corfu and the seat of the Provveditore Generale del Levante, governor of the Ionian islands and commander of the Venetian fleet, which was stationed in Corfu.

The governor of the castle (the castellan) was normally appointed by the City council of Corfu and was chosen amongst the noblemen of the island.

Angelokastro is considered one of the most imposing architectural remains in the Ionian Islands.