Balkåkra Church Ruins

Ystad, Sweden

Balkåkra stone church was built around 1200. It was abandoned in 1867 when Marsvinholm church was completed. The restoration was done in the 20th century. Today it is occasionally used for worship services.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Details

Founded: ca. 1200
Category: Ruins in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4.7/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Diana & Rune Quipus Kennel (2 years ago)
Mycket vacker plats!
Andris Mednis (2 years ago)
Sevärdheter Skåne (3 years ago)
Balkåkra kyrka är en romansk stenkyrka från ca 1200 med ett kraftigt västtorn från senmedeltiden. Kyrkan övergavs 1867, då Marsvinsholms kyrka, gemensam för Balkåkra, Snårestad och Skårby, invigdes. Bakgrunden är följande:År 1773 fick Ebba Christina Siöblad på Marsvinsholm patronatsrätten till Balkåkra och Snårestad. (Hennes initialer E C S finns f.ö. på kyrkoruinens torn.) Vid hennes död övergick patronatsrätten till sonen Eric Ruuth, den mäktige industriman som blev Sveriges finansminister. Han anhöll hos Kungl. Maj:t om patronatsrätten också till Skårby och planerade att ersätta de tre dåligt underhållna kyrkorna med en ny stor gemensam kyrka. Hans ansökan bifölls 1787, men Eric Ruuth kom på obestånd och den nya kyrkan, Marsvinsholm, började inte byggas förrän 1862 och invigdes 1867. Eric Ruuth dog 1820 och begravdes i det ”Ruuthska gravkoret” bland forna ägare till Marsvinsholm.År 1892 murades valvet igen och kyrkan lämnades att förfalla. Inventarierna skingrades på olika håll. Den magnifika predikstolen signerad AS – en skicklig men till namnet okänd bildhuggare benämnd Borsöemästaren – står numera i Vallösa kyrka. Altaruppsatsen och apostlabilderna uthuggna i trä finns på Historiska museet i Lund.Koret, som har sitt medeltida valv kvar, restaurerades 1916. Ombyggnaden bekostades av Höganäsverket för att hedra Eric Ruuths minne. Denna restaurering har utan tvekan bidragit till att räddat själva ruinen. Under 1800-talet revs nämligen många av de medeltida kyrkorna.Den välbevarade ruinen konserverades 1929 med hjälp av frivilliga medel. Tornet belades med gammalt tegel, mittskeppets långsidor återuppfördes i någon mån och drogs fram till gravkoret. Tornets bottenvåning fick nytt golv och portalerna i söder och norr återupptogs. Samma år hölls ”en stämningsfull högtidlighet” inne i ödekyrkan, berättas det.Den senaste restaureringen skedde 1966, då målningarna i koret konserverades.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Cochem Castle

The original Cochem Castle, perched prominently on a hill above the Moselle River, served to collect tolls from passing ships. Modern research dates its origins to around 1100. Before its destruction by the French in 1689, the castle had a long and fascinating history. It changed hands numerous times and, like most castles, also changed its form over the centuries.

In 1151 King Konrad III ended a dispute over who should inherit Cochem Castle by laying siege to it and taking possession of it himself. That same year it became an official Imperial Castle (Reichsburg) subject to imperial authority. In 1282 it was Habsburg King Rudolf’s turn, when he conquered the Reichsburg Cochem and took it over. But just 12 years later, in 1294, the newest owner, King Adolf of Nassau pawned the castle, the town of Cochem and the surrounding region in order to finance his coronation. Adolf’s successor, Albrecht I, was unable to redeem the pledge and was forced to grant the castle to the archbishop in nearby Trier and the Electorate of Trier, which then administered the Reichsburg continuously, except for a brief interruption when Trier’s Archbishop Balduin of Luxembourg had to pawn the castle to a countess. But he got it back a year later.

The Electorate of Trier and its nobility became wealthy and powerful in large part due to the income from Cochem Castle and the rights to shipping tolls on the Moselle. Not until 1419 did the castle and its tolls come under the administration of civil bailiffs (Amtsmänner). While under the control of the bishops and electors in Trier from the 14th to the 16th century, the castle was expanded several times.

In 1688 the French invaded the Rhine and Moselle regions of the Palatinate, which included Cochem and its castle. French troops conquered the Reichsburg and then laid waste not only to the castle but also to Cochem and most of the other surrounding towns in a scorched-earth campaign. Between that time and the Congress of Vienna, the Palatinate and Cochem went back and forth between France and Prussia. In 1815 the western Palatinate and Cochem finally became part of Prussia once and for all.

Louis Jacques Ravené (1823-1879) did not live to see the completion of his renovated castle, but it was completed by his son Louis Auguste Ravené (1866-1944). Louis Auguste was only two years old when construction work at the old ruins above Cochem began in 1868, but most of the new castle took shape from 1874 to 1877, based on designs by Berlin architects. After the death of his father in 1879, Louis Auguste supervised the final stages of construction, mostly involving work on the castle’s interior. The castle was finally completed in 1890. Louis Auguste, like his father, a lover of art, filled the castle with an extensive art collection, most of which was lost during the Second World War.

In 1942, during the Nazi years, Ravené was forced to sell the family castle to the Prussian Ministry of Justice, which turned it into a law school run by the Nazi government. Following the end of the war, the castle became the property of the new state of Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate). In 1978 the city of Cochem bought the castle for 664,000 marks.