Collegiate Church

Dobre Miasto, Poland

The Gothic collegiate complex built from 1357–1389, with a splendid church, on which Pope John Paul II conferred the title of minor basilica (1989). Undoubtedly, one of the biggest tourist attractions beside the magnificent interior and furnishings of the church is the organ with 49 tones and 3522 pipes. The former capitulary library houses a parish museum, which is open to visitors. It contains the remains of the old outfit of the collegiate. Unfortunately, the rich vault as well as the collection of books and manuscripts largely scattered after World War II.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Details

Founded: 1357-1389
Category: Religious sites in Poland

Rating

4.5/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Piotr Hensoldt (2 years ago)
Piękny średniowieczny kościół. Wraz z przykościelnymi budynkami tworzy zamknięty kompleks z jedną brama wjazdową i wewnętrznym dziedzińcem.
henryk dudek (2 years ago)
Kolegiata w Dobrym Mieście to jeden z największych i najpiękniejszych kościołów na Warmii i Mazurach. Bazylika dobromiejska jest drugą co do wielkości świątynią na Warmii. Tylko nieznacznie ustępuje rozmiarami katedrze fromborskiej.W środku możemy zobaczyć między innymi ołtarz mariacki z około 1430 roku. Kościół jest częścią gotyckiego zespołu kolegiackiego, kompleksu architektonicznego złożonego z zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, i orientowanego kościoła, który wpisany w ciąg murów miejskich, przy braku zabudowań zamkowych w mieście, miał pełnić także funkcję obronną. Kolegiatę zbudowano w latach 1357 - 1389. Ma długość 61,5 metra i szerokość 25,5 m. Na jubileusz 600-lecia ukończenia jej budowy Papież Jan Paweł II 19 maja 1989 roku obdarzył kościół tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. Ołtarz główny powstał w latach 1743-1748. Zdobią go rzeźby męczenników Wojciecha i Stanisława. W nawie południowej znajduje się ołtarz mariacki z około 1430 roku. W nawie północnej późnogotycki tryptyk z rzeźbioną grupą św. Anny Samotrzeć z około 1500. Przy drugim filarze południowym jest ołtarz św. Sebastiana (z 1642). Po przeciwległej stronie znajduje się ołtarz Trójcy Świętej z końca XVII wieku. Bogato zdobiona ambona pochodzi z 1693 roku. W latach 1872-1882 kościół został poddany regotyzacji, podczas której usunięto większość nawarstwień nowożytnych, jednocześnie pozbawiając świątynię sprzętów w stylu barokowym i manierystycznym. Poczatek budowy organów to 1604 rok - zawarto wtedy kontrakt na budowę głównych organów z organmistrzem Hansem Kawelem (Kauelem) ze Świętej Siekierki. Instrument ten był odnawiany w 1650 roku przez Michała Mollera z Gdańska. Nowe organy konsekrowano w 1837 roku. Prospekt do nich powstał w latach 80-tych XIX wieku. Instrument był naprawiany w 1898 roku, a następnie w latach 1932-1933 przez Bruno Goebela z Królewca. Po 1945 roku stopniowo zniszczeniu uległo 75% instrumentu. Jego remont i rozbudowę przeprowadzono w latach 1983-1988. Ich autorem był Marian Nawrot z Wronek koło Poznania. Kościół przechodził kilka remontów, z których najbardziej widoczna była przebudowa w latach 90-tych XIX wieku, kiedy to przełożono dach świątyni, wyremontowano wieżyczkę zegarową i powiększono wieżę o jedną kondygnację poprawiając tym proporcje gotyckiej budowli. Pracami kierował wówczas architekt Georg Quednow, syn miejscowego burmistrza. W jednym z okien zachował się przedwojenny fragment witraża ze św. Cecylią. Wyjątkową urodę wnętrza bazyliki tworzy szczególne połączenie gotyckich murów z barokowym wystrojem świątyni. Świątynia uniknęła też zniszczeń jakie spadły na większość zabudowań miasta w czasie II wojny światowej. Wysiłek przywracania gotyckiej świetności podjęto też na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku. Wielkie zasługi położył wówczas proboszcz dobromiejski ksiądz Emil Rzeszutek. M.in. w obu skrzydłach odsłonięto arkady krużganków, w 1984 roku w nawie głównej kościoła zawieszono odrestaurowany krzyż, w latach 1983-1988 przeprowadzono także remont i rozbudowę organów. Od tego czasu w Dobrym Mieście zaczęto organizować koncerty organowe. W sobotę, 17 maja 2014 r, o godz. 15.00 w Bazylice w Dobrym Mieście odbyło się historyczne spotkanie z cudownie uzdrowioną Kostarykanką, Panią Floribeth Mora Diaz, która w swoim świadectwie dzieliła się radością z tego, że wobec niej Pan Bóg okazał swoje Miłosierdzie i obdarzył łaską uzdrowienia za wstawiennictwem Święto Jana Pawła II. To niezwykłe uzdrowienie zostało uznane za cud w procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II. Swiadectwo Floribeth uzupełnił swoim słowem jej mąż Kevin, który podzielił sie swoim przeżyciem choroby żony i doświadczeniem jej cudownego uzdrowienia.
Robert Głowacki (2 years ago)
Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych jest częścią gotyckiego zespołu kolegiackiego. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w połowie XIV w.
Wojciech Kalamarz (2 years ago)
no i po co przewodniki turystyczne tak zachwalają tę bazylikę, jak ona zamknięta i zobaczyć od środka nie można.... nawet w sezonie letnim.... przykre....
Sebastian Kowalewski (2 years ago)
Ogromny kościół robiący przytłaczające wrażenie. Ściany i misternie skonstruowane stropy przepełnione duchem wiary. W tym kościele można poczuć tchnienie Boga.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Easter Aquhorthies Stone Circle

Easter Aquhorthies stone circle, located near Inverurie, is one of the best-preserved examples of a recumbent stone circle, and one of the few that still have their full complement of stones. It consists of a ring of nine stones, eight of which are grey granite and one red jasper. Two more grey granite stones flank a recumbent of red granite flecked with crystals and lines of quartz. The circle is particularly notable for its builders' use of polychromy in the stones, with the reddish ones situated on the SSW side and the grey ones opposite.

The placename Aquhorthies derives from a Scottish Gaelic word meaning 'field of prayer', and may indicate a 'long continuity of sanctity' between the Stone or Bronze Age circle builders and their much later Gaelic successors millennia later. The circle's surroundings were landscaped in the late 19th century, and it sits within a small fenced and walled enclosure. A stone dyke, known as a roundel, was built around the circle some time between 1847 and 1866–7.