Broederenkerk is a Roman Catholic church built between 1335-1338 to the site of earlier abbey. In the 16th century it was moved as a Reformed church by Calvinists, but returned to Catholic in 1799.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Details

Founded: 1335-1338
Category: Religious sites in Netherlands

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Peter van Maastrigt (2 years ago)
Wat een pracht van een Kerstexpositie en het orgel met prachtig orgelwerk van de organist en het koor tijdens Kerst: adembenend!
Stan C. Akubuo (2 years ago)
Wonderful Catholic church with great archtechural design.
Leo J.F. de Ruiter (2 years ago)
De Broederenkerk is een RK Kerk en wordt ook wel officieel de rooms-katholieke Sint-Lebuïnuskerk genoemd, gebouwd tussen 1335 en 1338 in opdracht van Eleonora van Engeland, destijds hertogin van Gelre. Voordat de kerk werd gebouwd, was op die plaats rond 1300 al een klooster gesticht door de minderbroeders franciscanen. Dat was allemaal gesitueerd aan de Broederenstraat c.q. Broederenplein te Deventer. Niet te verwarren met de Grote of Lebuïnuskerk aan het Grote Kerkhof, ook in de middeleeuwen ontstaan en ook als RK Kerk. De latere godsdienstoorlogen en reformatie zorgde ervoor dat beide kerken Protestants werden (overigens door zwaar bevochten godsdienstoorlogen, vergelijkbaar met het huidige Noord Ierland). De Grote Kerk is NH gebleven, de Broederenkerk is tijdens de Bataafse Republiek toen de kerkgebouwen van Deventer opnieuw verdeeld werden tussen de verschillende geloofsrichtingen, voor het eerst na twee eeuwen, in 1799 weer in bezit van de Deventer katholieke gemeenschap gekomen. Dus twee kerken, uit de middeleeuwen, twee dezelfde oorspronkelijke namen, oorspronkelijk RK, maar geleden onder de godsdienstoorlogen waardoor de ene blijvend NH werd en de ander RK. Rampen, branden, oorlogen allen hebben deel uitgemaakt van deze kerk en na de overdracht aan Stichting Cultuurfond Broederkerk zijn restauraties gestart. In de jaren 1865-1868 werden belangrijke werkzaamheden aan de Broederenkerk uitgevoerd door de Rotterdamse architect H.J. van der Brink. De kerk werd gerestaureerd en aan de oostkant verlengd. Voor het hoofdschip bouwde men een neogotisch portaal. In 1886 werd de hoge neogotische dakruiter geplaatst ter vervanging van het bouwvallig geworden torentje. Ontwerper was waarschijnlijk de genoemde te Riele, inmiddels zelf architect. De kerk is een tweebeukige gotische hallenkerk, maar heeft door de dakruiter en het portaal een neogotisch uiterlijk. Dat laatste geldt nog sterker voor het interieur, met name de meubilering. De gebrandschilderde ramen zijn vervaardigd door twee van de meeste bekende katholieke ateliers, te weten Mengelberg in Utrecht en de gebroeders Nicolas in Roermond. Mengelberg maakte onder meer de Lebuïnus-taferelen (1915) in het grote schip, terwijl Nicolas de levens van Willibrordus (1911) en Bonifatius (1922) uitbeeldde. De muurschilderingen zijn van de hand van Jan Dunselman (1863-1931). Te noemen zijn voorts de kruiswegstaties uit 1857 door de Amsterdamse schilder C.F. Philippeau (1825-1897), die in 14 taferelen het leven van Christus verbeeldde; het doopvont uit 1852 van J.Th.Stracké (1817-1891); de preekstoel ui 1838 door de Deventer beeldhouwer G. van Poorten (1804-1874); de reliekschrijn uit 1891 door J.H.Brom. Het orgel is in 1868 gebouwd door de Duitse gebroeders Ibach in een kast van de Deventer beeldhouwers van Poorten, in 1954-55 uitgebreid door de fa.Verschuren. De kerk is in 1972 inwendig opnieuw gewijzigd, waarbij het liturgisch centrum werd verplaatst. Tijdens het verwijderen van de vloer werden in dat jaar een groot aantal grafzerken en-stenen gevonden waarvan de belangrijkste in de nieuwe vloer zijn ingepast. In de jaren 1982-1984 is het gebouw grondig gerestaureerd in constructieve zin onder leiding van architectenbureau Roebbers en Klein Douwel. Ter bezichtiging is de kerk open op vrijdag en zaterdag van 11 tot 16 uur. Bovendien op de koopzondagen (doorgaans de eerste zondag van de maand), van na de viering om 11 uur tot 15 uur. Er is heel veel van historische waarde te bezichtigen.
Dian Padma (2 years ago)
A beautiful and serene church
Tim Kattevilder (4 years ago)
It's a beautiful church and it's a delight to sing in.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Augustusburg Palace

Augustusburg Palace represents one of the first examples of Rococo creations in Germany. For the Cologne elector and archbishop Clemens August of the House of Wittelsbach it was the favourite residence. In 1725 the Westphalian architect Johann Conrad Schlaun was commissioned by Clemens August to begin the construction of the palace on the ruins of a medieval moated castle.

In 1728, the Bavarian court architect François de Cuvilliés took over and made the palace into one of the most glorious residences of its time. Until its completion in 1768, numerous outstanding artists of European renown contributed to its beauty. A prime example of the calibre of artists employed here is Balthasar Neumann, who created the design for the magnificent staircase, an enchanting creation full of dynamism and elegance. The magical interplay of architecture, sculpture, painting and garden design made the Brühl Palaces a masterpiece of German Rococo.

UNESCO honoured history and present of the Rococo Palaces by inscribing Augustusburg Palace – together with Falkenlust Palace and their extensive gardens – on the World Heritage List in 1984. From 1949 onwards, Augustusburg Palace was used for representative purposes by the German Federal President and the Federal Government for many decades.

In 1728, Dominique Girard designed the palace gardens according to French models. Owing to constant renovation and care, it is today one of the most authentic examples of 18th century garden design in Europe. Next to the Baroque gardens, Peter Joseph Lenné redesigned the forested areas based on English landscaping models. Today it is a wonderful place to have a walk.