Stånga Church

Gotland, Sweden

The oldest parts of Stånga Church were built in the 12th century. The middle nave date from the early 1300s and it was designed by master Egypticus. The font, made by master Hegvald, date from the 12th century and crucifix from the late 13th century.

References:
  • Marianne Mehling et al. Knaurs Kulturführer in Farbe. Schweden. München 1987.

Comments

Your name

Website (optional)Address

546 Stånga, Gotland, Sweden
See all sites in Gotland

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Greger Eneqvist (3 months ago)
Piter Pan (5 months ago)
Kyrkan är uppförd av kalksten och består av långhus, kyrktorn i väster, smalare absidkor i öster samt sakristia på korets nordsida. Den ovanligt rikt utformade långhusportalen på södra sidan är av stort intresse och tillhör Gotlands märkligaste kyrkliga monument. Ett romanskt långhus med kyrktorn ersattes vid 1300-talets mitt av nuvarande långhus och torn, verk av den anonyme stenmästaren "Egypticus" (nedre delen av tornet är dock ursprunglig). Romanska grundmurar påträffades vid arkitekt Sven Brandels restaurering 1929. Absidkor och sakristia från 1200-talet fick kvarstå vid 1300-talets omdaning, men nybyggdes 1864 - 1865 efter ursprunglig förebild. Kyrkan har vitputsade fasader med markerade hörnkedjor och fönsteromfattningar i kalksten. Långhuset täcks av ett brant sadeltak, liksom det lägre koret. Absiden har ett konformat tak och sakristian pulpettak. Det höga tornet, krönt av en kort åttkantig spira, har spetsbågiga, kolonettförsedda ljudgluggar i tre våningar och spetsiga gavelrösten i alla väderstreck. Absidkoret har rundvälvda fönsteröppningar, medan långhusets enda ljusintag utgörs av ett stort spetsbågigt masverksfönster i söder. Korportalen och tornets västportal är rundvälvda i flera språng. Långhusportalen har tillskrivits "Egypticus" verkstad, 1300-talets mitt, liksom de öster om portalen inmurade relieferna, vilka troligen ursprungligen var avsedda för en annan plats. Invändigt täcks långhuset av fyra kryssvalv vilande på en mittkolonn. Tornbågen och den vidare triumfbågen är båda spetsbågiga, och ringkammaren samt koret täcks av varsitt kryssvalv. En rundvälvd tribunbåge leder till den av ett hjälmvalv täckta absiden. Väggar och valv är vitputsade, utom i bågar och omfattningar där kalkstenen lämnats bar. Vid arkitekt Olle Karths restaurering 1962 - 1963 framtogs ett mindre målningsfragment, troligen från 1400-talet, i ringkammaren. Dopfunten höggs på 1100-talet av Hegvald. Figurerna på cuppan visar Bebådelsen, Kristi födelse, Herodes gästabud, Konungarnas tillbedjan samt en knäböjande man. Triumfkrucifixet tillkom omkring 1250 och är snidat i ek av "Hejnumsmästaren". Altaruppsatsen är från 1690 och har ett medeltida processionskrucifix. Predikstolen är från 1723. 1871 tillverkade Åkerman & Lund Orgelbyggeri en orgel med åtta stämmor. En ny orgel byggdes 1970 av John Grönvall Orgelbyggeri. Den är mekanisk. Orgelfasaden är från 1871 års orgel har bibehållits. (Wikipedias text)
Jesper Mattsson (13 months ago)
Peter Parke (2 years ago)
Tolle Kirche
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Lübeck Cathedral

Lübeck Cathedral is a large brick-built Lutheran cathedral in Lübeck, Germany and part of the Lübeck UNESCO World Heritage Site. In 1173 Henry the Lion founded the cathedral to serve the Diocese of Lübeck, after the transfer in 1160 of the bishop's seat from Oldenburg in Holstein under bishop Gerold. The then Romanesque cathedral was completed around 1230, but between 1266 and 1335 it was converted into a Gothic-style building with side-aisles raised to the same height as the main aisle.

On the night of Palm Sunday (28–29 March) 1942 a Royal Air Force bombing raid destroyed a fifth of the town centre. Several bombs fell in the area around the church, causing the eastern vault of the quire to collapse and destroying the altar which dated from 1696. A fire from the neighbouring cathedral museum spread to the truss of the cathedral, and around noon on Palm Sunday the towers collapsed. An Arp Schnitger organ was lost in the flames. Nevertheless, a relatively large portion of the internal fittings was saved, including the cross and almost all of the medieval polyptychs. In 1946 a further collapse, of the gable of the north transept, destroyed the vestibule almost completely.

Reconstruction of the cathedral took several decades, as greater priority was given to the rebuilding of the Marienkirche. Work was completed only in 1982.

The cathedral is unique in that at 105 m, it is shorter than the tallest church in the city. This is the consequence of a power struggle between the church and the guilds.

The 17 m crucifix is the work of the Lübeck artist Bernt Notke. It was commissioned by the bishop of Lübeck, Albert II. Krummendiek, and erected in 1477. The carvings which decorate the rood screen are also by Notke.

Since the war, the famous altar of Hans Memling has been in the medieval collection of the St. Annen Museum, but notable polyptychs remain in the cathedral.

In the funeral chapels of the southern aisle are Baroque-era memorials by the Flemish sculptor Thomas Quellinus.