Stånga Church

Gotland, Sweden

The oldest parts of Stånga Church were built in the 12th century. The middle nave date from the early 1300s and it was designed by master Egypticus. The font, made by master Hegvald, date from the 12th century and crucifix from the late 13th century.

References:
  • Marianne Mehling et al. Knaurs Kulturführer in Farbe. Schweden. München 1987.

Comments

Your name

Website (optional)Address

546 Stånga, Gotland, Sweden
See all sites in Gotland

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Greger Eneqvist (6 months ago)
Piter Pan (8 months ago)
Kyrkan är uppförd av kalksten och består av långhus, kyrktorn i väster, smalare absidkor i öster samt sakristia på korets nordsida. Den ovanligt rikt utformade långhusportalen på södra sidan är av stort intresse och tillhör Gotlands märkligaste kyrkliga monument. Ett romanskt långhus med kyrktorn ersattes vid 1300-talets mitt av nuvarande långhus och torn, verk av den anonyme stenmästaren "Egypticus" (nedre delen av tornet är dock ursprunglig). Romanska grundmurar påträffades vid arkitekt Sven Brandels restaurering 1929. Absidkor och sakristia från 1200-talet fick kvarstå vid 1300-talets omdaning, men nybyggdes 1864 - 1865 efter ursprunglig förebild. Kyrkan har vitputsade fasader med markerade hörnkedjor och fönsteromfattningar i kalksten. Långhuset täcks av ett brant sadeltak, liksom det lägre koret. Absiden har ett konformat tak och sakristian pulpettak. Det höga tornet, krönt av en kort åttkantig spira, har spetsbågiga, kolonettförsedda ljudgluggar i tre våningar och spetsiga gavelrösten i alla väderstreck. Absidkoret har rundvälvda fönsteröppningar, medan långhusets enda ljusintag utgörs av ett stort spetsbågigt masverksfönster i söder. Korportalen och tornets västportal är rundvälvda i flera språng. Långhusportalen har tillskrivits "Egypticus" verkstad, 1300-talets mitt, liksom de öster om portalen inmurade relieferna, vilka troligen ursprungligen var avsedda för en annan plats. Invändigt täcks långhuset av fyra kryssvalv vilande på en mittkolonn. Tornbågen och den vidare triumfbågen är båda spetsbågiga, och ringkammaren samt koret täcks av varsitt kryssvalv. En rundvälvd tribunbåge leder till den av ett hjälmvalv täckta absiden. Väggar och valv är vitputsade, utom i bågar och omfattningar där kalkstenen lämnats bar. Vid arkitekt Olle Karths restaurering 1962 - 1963 framtogs ett mindre målningsfragment, troligen från 1400-talet, i ringkammaren. Dopfunten höggs på 1100-talet av Hegvald. Figurerna på cuppan visar Bebådelsen, Kristi födelse, Herodes gästabud, Konungarnas tillbedjan samt en knäböjande man. Triumfkrucifixet tillkom omkring 1250 och är snidat i ek av "Hejnumsmästaren". Altaruppsatsen är från 1690 och har ett medeltida processionskrucifix. Predikstolen är från 1723. 1871 tillverkade Åkerman & Lund Orgelbyggeri en orgel med åtta stämmor. En ny orgel byggdes 1970 av John Grönvall Orgelbyggeri. Den är mekanisk. Orgelfasaden är från 1871 års orgel har bibehållits. (Wikipedias text)
Jesper Mattsson (16 months ago)
Peter Parke (2 years ago)
Tolle Kirche
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Porta Nigra

The Porta Nigra (Latin for black gate) is the largest Roman city gate north of the Alps. It is designated as part of the Roman Monuments, Cathedral of St. Peter and Church of Our Lady in Trier UNESCO World Heritage Site. The name Porta Nigra originated in the Middle Ages due to the darkened colour of its stone; the original Roman name has not been preserved. Locals commonly refer to the Porta Nigra simply as Porta.

The Porta Nigra was built in grey sandstone between 186 and 200 AD. The original gate consisted of two four-storied towers, projecting as near semicircles on the outer side. A narrow courtyard separated the two gate openings on either side. For unknown reasons, however, the construction of the gate remained unfinished. For example, the stones at the northern (outer) side of the gate were never abraded, and the protruding stones would have made it impossible to install movable gates. Nonetheless, the gate was used for several centuries until the end of the Roman era in Trier.

In Roman times, the Porta Nigra was part of a system of four city gates, one of which stood at each side of the roughly rectangular Roman city. The Porta Nigra guarded the northern entry to the Roman city, while the Porta Alba (White Gate) was built in the east, the Porta Media (Middle Gate) in the south, and the Porta Inclyta (Famous Gate) in the west, next to the Roman bridge across the Moselle. The gates stood at the ends of the two main streets of the Roman Trier, one of which led north-south and the other east-west. Of these gates, only the Porta Nigra still exists today.

In the early Middle Ages the Roman city gates were no longer used for their original function and their stones were taken and reused for other buildings. Also iron and lead braces were broken out of the walls of the Porta Nigra for reuse. Traces of this destruction are still clearly visible on the north side of the gate.

After 1028, the Greek monk Simeon lived as a hermit in the ruins of the Porta Nigra. After his death (1035) and sanctification, the Simeonstift monastery was built next to the Porta Nigra to honor him. Saving it from further destruction, the Porta Nigra was transformed into a church: The inner court of the gate was roofed and intermediate ceilings were inserted. The two middle storeys of the former gate were converted into church naves: the upper storey being for the monks and the lower storey for the general public. The ground floor with the large gates was sealed, and a large outside staircase was constructed alongside the south side (the town side) of the gate, up to the lower storey of the church. A small staircase led further up to the upper storey. The church rooms were accessible through former windows of the western tower of the Porta Nigra that were enlarged to become entrance doors (still visible today). The top floor of the western tower was used as church tower, the eastern tower was leveled, and an apse added at its east side. An additional gate - the much smaller Simeon Gate - was built adjacent to the East side of the Porta Nigra and served as a city gate in medieval times.

In 1802 Napoleon Bonaparte dissolved the church in the Porta Nigra and the monastery beside it, along with the vast majority of Trier"s numerous churches and monasteries. On his visit to Trier in 1804, Napoleon ordered that the Porta Nigra be converted back to its Roman form. Only the apse was kept; but the eastern tower was not rebuilt to its original height. Local legend has it that Napoleon originally wanted to completely tear down the church, but locals convinced him that the church had actually been a Gaulish festival hall before being turned into a church. Another version of the story is that they told him about its Roman origins, persuading him to convert the gate back to its original form.

In 1986 the Porta Nigra was designated a World Heritage Site, along with other Roman monuments in Trier and its surroundings. The modern appearance of the Porta Nigra goes back almost unchanged to the reconstruction ordered by Napoleon. At the south side of the Porta Nigra, remains of Roman columns line the last 100 m of the street leading to the gate. Positioned where they had stood in Roman times, they give a slight impression of the aspect of the original Roman street that was lined with colonnades. The Porta Nigra, including the upper floors, is open to visitors.