Stånga Church

Gotland, Sweden

The oldest parts of Stånga Church were built in the 12th century. The middle nave date from the early 1300s and it was designed by master Egypticus. The font, made by master Hegvald, date from the 12th century and crucifix from the late 13th century.

References:
  • Marianne Mehling et al. Knaurs Kulturführer in Farbe. Schweden. München 1987.

Comments

Your nameAddress

546 Stånga, Gotland, Sweden
See all sites in Gotland

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Greger Eneqvist (3 years ago)
Piter Pan (3 years ago)
Kyrkan är uppförd av kalksten och består av långhus, kyrktorn i väster, smalare absidkor i öster samt sakristia på korets nordsida. Den ovanligt rikt utformade långhusportalen på södra sidan är av stort intresse och tillhör Gotlands märkligaste kyrkliga monument. Ett romanskt långhus med kyrktorn ersattes vid 1300-talets mitt av nuvarande långhus och torn, verk av den anonyme stenmästaren "Egypticus" (nedre delen av tornet är dock ursprunglig). Romanska grundmurar påträffades vid arkitekt Sven Brandels restaurering 1929. Absidkor och sakristia från 1200-talet fick kvarstå vid 1300-talets omdaning, men nybyggdes 1864 - 1865 efter ursprunglig förebild. Kyrkan har vitputsade fasader med markerade hörnkedjor och fönsteromfattningar i kalksten. Långhuset täcks av ett brant sadeltak, liksom det lägre koret. Absiden har ett konformat tak och sakristian pulpettak. Det höga tornet, krönt av en kort åttkantig spira, har spetsbågiga, kolonettförsedda ljudgluggar i tre våningar och spetsiga gavelrösten i alla väderstreck. Absidkoret har rundvälvda fönsteröppningar, medan långhusets enda ljusintag utgörs av ett stort spetsbågigt masverksfönster i söder. Korportalen och tornets västportal är rundvälvda i flera språng. Långhusportalen har tillskrivits "Egypticus" verkstad, 1300-talets mitt, liksom de öster om portalen inmurade relieferna, vilka troligen ursprungligen var avsedda för en annan plats. Invändigt täcks långhuset av fyra kryssvalv vilande på en mittkolonn. Tornbågen och den vidare triumfbågen är båda spetsbågiga, och ringkammaren samt koret täcks av varsitt kryssvalv. En rundvälvd tribunbåge leder till den av ett hjälmvalv täckta absiden. Väggar och valv är vitputsade, utom i bågar och omfattningar där kalkstenen lämnats bar. Vid arkitekt Olle Karths restaurering 1962 - 1963 framtogs ett mindre målningsfragment, troligen från 1400-talet, i ringkammaren. Dopfunten höggs på 1100-talet av Hegvald. Figurerna på cuppan visar Bebådelsen, Kristi födelse, Herodes gästabud, Konungarnas tillbedjan samt en knäböjande man. Triumfkrucifixet tillkom omkring 1250 och är snidat i ek av "Hejnumsmästaren". Altaruppsatsen är från 1690 och har ett medeltida processionskrucifix. Predikstolen är från 1723. 1871 tillverkade Åkerman & Lund Orgelbyggeri en orgel med åtta stämmor. En ny orgel byggdes 1970 av John Grönvall Orgelbyggeri. Den är mekanisk. Orgelfasaden är från 1871 års orgel har bibehållits. (Wikipedias text)
Jesper Mattsson (3 years ago)
Peter Parke (4 years ago)
Tolle Kirche
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Glimmingehus

Glimmingehus is the best preserved medieval stronghold in Scandinavia. It was built 1499-1506, during an era when Scania formed a vital part of Denmark, and contains many defensive arrangements of the era, such as parapets, false doors and dead-end corridors, 'murder-holes' for pouring boiling pitch over the attackers, moats, drawbridges and various other forms of death traps to surprise trespassers and protect the nobles against peasant uprisings. The lower part of the castle's stone walls are 2.4 meters (94 inches) thick and the upper part 1.8 meters (71 inches).

Construction was started in 1499 by the Danish knight Jens Holgersen Ulfstand and stone-cutter-mason and architect Adam van Düren, a North German master who also worked on Lund Cathedral. Construction was completed in 1506.

Ulfstand was a councillor, nobleman and admiral serving under John I of Denmark and many objects have been uncovered during archeological excavations that demonstrate the extravagant lifestyle of the knight's family at Glimmingehus up until Ulfstand's death in 1523. Some of the most expensive objects for sale in Europe during this period, such as Venetian glass, painted glass from the Rhine district and Spanish ceramics have been found here. Evidence of the family's wealth can also be seen inside the stone fortress, where everyday comforts for the knight's family included hot air channels in the walls and bench seats in the window recesses. Although considered comfortable for its period, it has also been argued that Glimmingehus was an expression of "Knighthood nostalgia" and not considered opulent or progressive enough even to the knight's contemporaries and especially not to later generations of the Scanian nobility. Glimmingehus is thought to have served as a residential castle for only a few generations before being transformed into a storage facility for grain.

An order from Charles XI to the administrators of the Swedish dominion of Scania in 1676 to demolish the castle, in order to ensure that it would not fall into the hands of the Danish king during the Scanian War, could not be executed. A first attempt, in which 20 Scanian farmers were ordered to assist, proved unsuccessful. An additional force of 130 men were sent to Glimmingehus to execute the order in a second attempt. However, before they could carry out the order, a Danish-Dutch naval division arrived in Ystad, and the Swedes had to abandon the demolition attempts. Throughout the 18th century the castle was used as deposit for agricultural produce and in 1924 it was donated to the Swedish state. Today it is administered by the Swedish National Heritage Board.

On site there is a museum, medieval kitchen, shop and restaurant and coffee house. During summer time there are several guided tours daily. In local folklore, the castle is described as haunted by multiple ghosts and the tradition of storytelling inspired by the castle is continued in the summer events at the castle called "Strange stories and terrifying tales".