Stånga Church

Gotland, Sweden

The oldest parts of Stånga Church were built in the 12th century. The middle nave date from the early 1300s and it was designed by master Egypticus. The font, made by master Hegvald, date from the 12th century and crucifix from the late 13th century.

References:
  • Marianne Mehling et al. Knaurs Kulturführer in Farbe. Schweden. München 1987.

Comments

Your nameAddress

546 Stånga, Gotland, Sweden
See all sites in Gotland

Details

Founded: 12th century
Category: Religious sites in Sweden
Historical period: Consolidation (Sweden)

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

Greger Eneqvist (3 years ago)
Piter Pan (3 years ago)
Kyrkan är uppförd av kalksten och består av långhus, kyrktorn i väster, smalare absidkor i öster samt sakristia på korets nordsida. Den ovanligt rikt utformade långhusportalen på södra sidan är av stort intresse och tillhör Gotlands märkligaste kyrkliga monument. Ett romanskt långhus med kyrktorn ersattes vid 1300-talets mitt av nuvarande långhus och torn, verk av den anonyme stenmästaren "Egypticus" (nedre delen av tornet är dock ursprunglig). Romanska grundmurar påträffades vid arkitekt Sven Brandels restaurering 1929. Absidkor och sakristia från 1200-talet fick kvarstå vid 1300-talets omdaning, men nybyggdes 1864 - 1865 efter ursprunglig förebild. Kyrkan har vitputsade fasader med markerade hörnkedjor och fönsteromfattningar i kalksten. Långhuset täcks av ett brant sadeltak, liksom det lägre koret. Absiden har ett konformat tak och sakristian pulpettak. Det höga tornet, krönt av en kort åttkantig spira, har spetsbågiga, kolonettförsedda ljudgluggar i tre våningar och spetsiga gavelrösten i alla väderstreck. Absidkoret har rundvälvda fönsteröppningar, medan långhusets enda ljusintag utgörs av ett stort spetsbågigt masverksfönster i söder. Korportalen och tornets västportal är rundvälvda i flera språng. Långhusportalen har tillskrivits "Egypticus" verkstad, 1300-talets mitt, liksom de öster om portalen inmurade relieferna, vilka troligen ursprungligen var avsedda för en annan plats. Invändigt täcks långhuset av fyra kryssvalv vilande på en mittkolonn. Tornbågen och den vidare triumfbågen är båda spetsbågiga, och ringkammaren samt koret täcks av varsitt kryssvalv. En rundvälvd tribunbåge leder till den av ett hjälmvalv täckta absiden. Väggar och valv är vitputsade, utom i bågar och omfattningar där kalkstenen lämnats bar. Vid arkitekt Olle Karths restaurering 1962 - 1963 framtogs ett mindre målningsfragment, troligen från 1400-talet, i ringkammaren. Dopfunten höggs på 1100-talet av Hegvald. Figurerna på cuppan visar Bebådelsen, Kristi födelse, Herodes gästabud, Konungarnas tillbedjan samt en knäböjande man. Triumfkrucifixet tillkom omkring 1250 och är snidat i ek av "Hejnumsmästaren". Altaruppsatsen är från 1690 och har ett medeltida processionskrucifix. Predikstolen är från 1723. 1871 tillverkade Åkerman & Lund Orgelbyggeri en orgel med åtta stämmor. En ny orgel byggdes 1970 av John Grönvall Orgelbyggeri. Den är mekanisk. Orgelfasaden är från 1871 års orgel har bibehållits. (Wikipedias text)
Jesper Mattsson (3 years ago)
Peter Parke (4 years ago)
Tolle Kirche
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Roman Walls of Lugo

Roman Walls of Lugo are an exceptional architectural, archaeological and constructive legacy of Roman engineering, dating from the 3rd and 4th centuries AD. The Walls are built of internal and external stone facings of slate with some granite, with a core filling of a conglomerate of slate slabs and worked stone pieces from Roman buildings, interlocked with lime mortar.

Their total length of 2117 m in the shape of an oblong rectangle occupies an area of 1.68 ha. Their height varies between 8 and 10 m, with a width of 4.2 m, reaching 7 m in some specific points. The walls still contain 85 external towers, 10 gates (five of which are original and five that were opened in modern times), four staircases and two ramps providing access to the walkway along the top of the walls, one of which is internal and the other external. Each tower contained access stairs leading from the intervallum to the wall walk of town wall, of which a total of 21 have been discovered to date.

The defences of Lugo are the most complete and best preserved example of Roman military architecture in the Western Roman Empire.

Despite the renovation work carried out, the walls conserve their original layout and the construction features associated with their defensive purpose, with walls, battlements, towers, fortifications, both modern and original gates and stairways, and a moat.

Since they were built, the walls have defined the layout and growth of the city, which was declared a Historical-Artistic Ensemble in 1973, forming a part of it and becoming an emblematic structure that can be freely accessed to walk along. The local inhabitants and visitors alike have used them as an area for enjoyment and as a part of urban life for centuries.

The fortifications were added to UNESCO"s World Heritage List in late 2000 and are a popular tourist attraction.