Skegriedösen Dolmen

Trelleborg, Sweden

Skegriedösen is a well-preserved stone chamber tomb surrounded by seventeen stones. The dolmen is set to be around 4500-5000 years old.

References:

Comments

Your name

Website (optional)Details

Founded: 3000 - 2500 BC
Category: Prehistoric and archaeological sites in Sweden
Historical period: Neolithic Age (Sweden)

Rating

4/5 (based on Google user reviews)

User Reviews

nick bruno (5 months ago)
Quick stop, easy access. Worth a quick visit.
Michal Beran (6 months ago)
Micke Nilsson (6 months ago)
Sevärdheter Skåne (2 years ago)
Skegriedösen är en så kallad dös en stenkammargrav från yngre stenåldern.Skegriedösen är omkring 5000 år gammal. Den är endast avsedd för en begravning, till skillnad från senare gånggrifter. Den består av en kistliknande kammare med två stora block som långsidor och två mindre som kortsidor. Taket är ett stort toppigt block. Dösen är omgiven av en rektangulär stenkrets med 17 stenar. Det gör att dösen klassificeras som en långdös. Gravkammarens rektangulära form och gravrummets låga tak gör att forskare brukar räkna Skegriedösen till en av de äldsta från stenåldern.Inför utbyggnaden av E6:an till motorväg gjordes en arkeologisk utgrävning i området 2007. Arkeologerna hittade ett stort antal lämningar vid Döseryggen, några kilometer norr om Skegriedösen. Bland lämningarna fanns rester av en för Skandinavien unik processionsväg, kantad av kanske ett tiotal nu försvunna dösar.
Powered by Google

Featured Historic Landmarks, Sites & Buildings

Historic Site of the week

Peace Palace

The Peace Palace (Vredespaleis) is an administrative building and often called the seat of international law because it houses the International Court of Justice (which is the principal judicial body of the United Nations), the Permanent Court of Arbitration, the Hague Academy of International Law, and the extensive Peace Palace Library. In addition to hosting these institutions, the Palace is also a regular venue for special events in international policy and law. The Palace officially opened on 28 August 1913, and was originally built to provide a symbolic home for the Permanent Court of Arbitration, a court created to end war which was created by treaty at the 1899 Hague Peace Conference.